HTX Roskilde søger idrætslærer

HTX Roskilde er et moderne gymnasium med særlig fokus på naturvidenskab, IT, teknologi og design. Vi arbejder projektorienteret og kobler teori og praksis i bestræbelserne på at finde nye løsninger på tidens store udfordringer.

HTX Roskilde søger idrætslærer

Gymnasiet udbyder studieretningen ”Krop og sundhed” med idræt som et centralt studieretningsfag. Idræt er desuden et populært valgfag i 3.g. Vi søger, til en fast stilling, en lærer, der har idræt som fag i kombination med et andet fag i gymnasiets fagrække.

Hos os bliver du en del af et lokalt forankret gymnasium, som mange elever gerne rejser langt for at komme til. Vi har cirka 500 HTX-elever og 100 EUX-elever. Vores elever er generelt kendetegnet ved deres store engagement og faglige begejstring. Vi er 60 medarbejdere med forskellige baggrunde, men med det tilfælles, at vi hver dag arbejder sammen om at klæde eleverne bedst mulig på til fremtidens uddannelser og udfordringer. Du kan se og høre meget mere om os ved at besøge os virtuelt:
https://bit.ly/HTXRoskilde3D

Vi forventer, at du:

har en kandidatuddannelse og undervisningskompetence i idræt

ud over interesse og engagement i dine fag og undervisning også har lyst at bidrage til skolens øvrige udvikling.

er samarbejdsorienteret både når det gælder dine kollegaer og dine elever og har lyst til at indgå i et udviklingsorienteret fællesskab.

møder eleverne i øjenhøjde.

har lyst til at arbejde på en skole, hvor tværfaglighed, projektarbejde og innovation ofte er det motiverende fælles grundlag under mottoet: Vi stiller spørgsmål – Vi skaber løsninger.  

enten har pædagogikum eller har lyst til at tage pædagogikum.

Hvis du vil høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte rektor Sune de Montgomery Nørgård, tlf. 30 17 38 57, smn@rts.dk eller vicerektor Thomas Hansen, tlf. 22 68 67 89, thh@rts.dk

Ansættelsesvilkår og ansøgningsfrist
Du ansættes efter gældende overenskomst med start den 1. august 2021. 

Ansøgning med CV, eksamensbeviser og referencer skal være skolen i hænde senest den 16. maj 2021. Stillingen kan kun søges via skolens hjemmeside www.rts.dk/job. Vi opfordrer alle kvalificerede, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen.

HTX Roskilde er en del af Roskilde Tekniske Skole, som udbyder en lang række erhvervsuddannelser, kurser og htx til mere end 2900 årselever. Vi har 400 medarbejdere og en omsætning på 330 mio. kr. Læs om skolen, vores værdigrundlag og personalepolitik på www.rts.dk

Søg jobbet