Høringssvar: Massiv modstand mod ministerens internetforbud

En gennemgang af høringssvar til undervisningsministerens nye bekendtgørelse om eksamen viser, at alle i sektoren er imod, at eleverne ikke længere skal kunne bruge internettet som et fagligt værktøj til eksamen.

Kritikken af forbuddet mod at bruge internet til eksamen er massiv og enslydende fra hele sektoren. Det viser en gennemgang af høringssvarene til undervisningsministerens internetforbud.

Det er virkelig en dårlig idé. 

Sådan lyder den korte version af de mange høringsvar til undervisningsminister Merete Riisagers (LA) beslutning om at afskaffe internettet som fagligt hjælpemiddel til eksamen i gymnasiet til sommer.

Gymnasieskolen.dk har gennemgået høringssvarene, og alle organisationer, der arbejder med undervisning og eksamen i de gymnasiale uddannelser, er imod den nye bekendtgørelse.  

En optælling viser, at 15 organisationer eller lignende er imod ministerens beslutning, mens Dansk Industri er eneste aktør, som direkte støtter et forbud mod brug af internettet til eksamen.  

I forvejen har Merete Riisager fået hård kritik for sin beslutning om internettet til eksamen af de fleste partier i forligskredsen til gymnasiereformen. Selv regeringspartiet Venstre har brugt ordet “tillidsbrud”, fordi partiet mener, at internet til eksamen var en del af aftalen om gymnasiereformen.

Læs: Bred kritik fra Christiansborg: Tilliden til undervisningsministeren svækket

Det skriger til himlen, at ministeren går imod hele sektoren

Annette Lind
Undervisningsordfører
Socialdemokratiet

Syddansk Universitet tillader internet
Syddansk Universitet (SDU) er bekymret for afskaffelsen af internettet til eksamen i gymnasiet og pointerer, at de studerende har adgang til internettet ved flere prøver på universitetet.   

“SDU anskuer det som et vigtigt læringselement, at studerende lærer at navigere i og bruge online ressourcer på korrekt akademisk vis. Det er således en stor fordel i læringsøjemed, at nye studerende allerede fra gymnasiet er bekendt med, hvordan man bruger online ressourcer korrekt,” skriver SDU i sit høringssvar.

Løse opgaver som i en virksomhed
Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) mener, at studenter skal være vant til at søge og indsamle korrekt information fra internettet i forbindelse med løsningen af en opgave. FA gør opmærksom på, at det på finansuddannelsen er tilladt at anvende internettet som et hjælpemiddel i forbindelse med eksamination.

“Hensynet er, at eleverne skal have mulighed for at løse opgaver, som var de ansat i en virksomhed, hvor internetadgang er en naturlig kilde til information,” skriver FA i sit høringssvar.

Pædagogikumforeningen skriver:

“Vi mener, at eksamenssituationen bør afspejle elevernes daglige arbejdsvilkår. At fjerne anvendelsen af internettet vil være stik imod hensigten; ikke alene med gymnasiereformen, men også med målene om, at eleverne skal erhverve sig digital dannelse.”

Snyd er uacceptabelt
Merete Riisager har begrundet afskaffelsen af internet til eksamen med, at hun vil forhindre eleverne i at snyde.

I de fleste høringssvar lyder det samstemmende, at snyd er uacceptabelt, men aktørerne mener, undervisningsministerens metode er forkert.

Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) giver også udtryk for, at snyd skal bekæmpes og foreslår, at elevernes skærme bliver overvåget til eksamen.

Men GL er også imod at afskaffe internet til eksamen.

“Danmark er et foregangsland i brug af it i undervisningen, og det er vigtigt, at eksamensformerne afspejler den daglige undervisning, så eleverne til eksamen afprøves i de færdigheder og kompetencer, de har indlært i den daglige undervisning,” skriver GL i høringssvaret.

Læs: GL vil forhindre snyd: Overvåg computerskærmen under eksamen

Dansk Industri støtter forbud
Dansk Industri bakker dog ministeren op.

“DI vil gerne understrege, at den arbejdskraft, der efterspørges på arbejdsmarkedet, er personer, der har solide faglige kompetencer til at behandle informationer og formidle resultater. Det er disse kompetencer, som, DI mener, skal testes under eksaminationen, og derfor er der efter DI’s opfattelse ikke behov for adgang til internettet under eksamen,” skriver DI i høringssvaret.

S: Det skriger til himlen
Socialdemokratiets undervisningsordfører Annette Lind har flere gange kritiseret undervisningsministeren i sagen, og hendes kritik er ikke blevet mindre af at læse høringssvarene.

“Det skriger til himlen, at ministeren går imod hele sektoren og er helt ude af trit med virkeligheden,” siger hun til gymnasieskolen.dk.  

Forslag trukket tilbage
Undervisningsminister Merete Riisager havde også foreslået, at ved mistanke om snyd skal skolerne have adgang til elevernes computere og deres private filer, konto til sociale medier og så videre. Det forslag har hun dog trukket tilbage.

Høringssvarene viser også, at der var massiv kritik af det forslag.

Undervisningsminister Merete Riisager ønsker ikke at kommentere sagen på nuværende tidspunkt i høringsprocessen, oplyser Undervisningsministeriet.