Gymnasielærerne stemmer stort ja til ny overenskomst

28. april kunne formand for Akademikerne Lars Qvistgaard, Innovationsminister Sophie Løhde og statens chefformandler (CFU) Flemming Vinther endelig melde ud, at de var nået til enighed. I dag har medlemmerne stemt overenskomsten hjem.

Godt 92 procent af gymnasielærerne har stemt ja til at arbejde under den nye overenskomst, som kom til verden efter lange, seje forhandlinger præget af truslen om storkonflikt.

Størstedelen af gymnasielærerne bakker op om den nye overenskomst, som blev indgået i slutningen af april.
Gymnasieskolernes Lærerforening har netop offentliggjort resultatet af urafstemningen, der viser, at 92,8 procent af de afgivne stemmer stemte ja til gymnasielærernes nye overenskomst.

92,8 %
af gymnasielærerne stemte ja til OK 18

I Gymnasieskolernes Lærerforening var 13.991 medlemmer stemmeberettigede, og 10.619 valgte at deltage i afstemningen. Det svarer til en stemmeprocent på 75,9.

GL's medlemmer skulle tage stilling til det samlede resultat på akademikerområdet, hvilket omfatter alle akademikere ansat i staten, i regionerne og i kommunerne.
Alle GL's medlemmer – bortset fra lærere på Sankt Annæ Gymnasium, som er på det kommunale område – er på statens område. 
I Akademikerne (AC) stemte 98,9 procent ja.

Det har haft stor betydning for medlemmerne, at fagbevægelsen stod skulder ved skulder.

Annette Nordstrøm Hansen, formand
Gymnasieskolernes Lærerforening

Nyt fællesskab
I Gymnasieskolernes Lærerforening glæder formand Annette Nordstrøm Hansen sig over det entydige resultat:

”Det er dejligt at se, at der er så stor medlemsopbakning til OK18-resultatet. For mig at se er det et ja til et fornuftigt overenskomstresultat, og ikke mindst til fællesskabet og solidariteten, som blev opbygget under OK18-forhandlingerne. At så mange har deltaget i afstemningen understreger dette. Det har haft stor betydning for medlemmerne, at fagbevægelsen stod skulder ved skulder. Fremadrettet skal det nye fællesskab bruges til at arbejde for bedre vilkår på det offentlige arbejdsmarked og sikre den offentlige sektor bedre forhold,” siger Annette Nordstrøm Hansen. 

Resultatet kommer måske ikke som den største overraskelse. GL's tillidsrepræsentanter bakkede også op om den nye overenskomst, da de mødtes i starten af maj til Repræsentantskabsmødet for at stemme om en anbefaling til kollegerne.
Her stemte 216 ud af 222 tillidsrepræsentanter ja til at anbefale gymnasielærerne at stemme ja til overenskomsten.

Onsdag den 6. juni 2018 offentliggøres forhandlingsresultatet på det kommunale og regionale område.