Gymnasielærer søges til EUC Syd

Til international Baccalaureate (IB) i Sønderborg søger vi en underviser inden for faget engelsk. Undervisningen på IB foregår udelukkende på engelsk.

IB og Teknisk Gymnasium Sønderjylland er en del af EUC Syd med afdelinger i Sønderborg, Aabenraa, Haderslev og Tønder. Vi er sammenlagt 50 undervisere og 500 elever og udbyder, som det eneste gymnasium i Danmark, både teknisk studentereksamen og International Baccalaureate.

Krav til ansøger

Ministeriet stiller som krav, at du har en relevant kandidatgrad inden for de fag, du underviser i - læs mere herom på undervisningsministeriets hjemmeside https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/undervisning-og-laeringsmiljoe/faglige-kompetencer

Derudover forventer vi, at du:

har undervisningskompetence i engelsk.

har interesse i at uddanne og danne unge mennesker.

har kompetence til og ønske om at undervise tværfagligt og projektorganiseret.

har et positivt syn på dit arbejde og dine kolleger og har lyst til at blive en del af en engageret og kreativ lærergruppe.

besidder engelskkundskaber på højt niveau, både i tale og skrift.

Tiltrædelse

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2022.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgning

Skriftlig ansøgning med dokumentation for faglige kvalifikationer (udspecificeret eksamensbevis) sendes elektronisk via www.eucsyd.dk > Om EUC Syd > Karriere hos EUC Syd.

Ansøgningsfristen er den 23. maj 2022.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingschef Mikkel Hedegaard Simonsen på tlf. 51315579 eller mhsi@eucsyd.dk

EUC Syd er en mangfoldig arbejdsplads og opfordrer derfor alle interesserede, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen.

EUC Syd er en af Danmarks større tekniske skoler med en omsætning på 221 mio. kr. og ca. 300 ansatte. Vi udbyder EUD-uddannelser, EUX, HTX, IB og en bred vifte af AMU- og efteruddannelsesaktiviteter. Geografisk er skolen placeret i de fire sønderjyske byer: Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa.

Søg jobbet