Gymnasielærer søges

Til teknisk gymnasium i Sønderborg søger vi en underviser inden for fagene teknologi, fysik og matematik. Gymnasiet udbyder både htx (teknisk studentereksamen) og IB (International Baccalaureate). På IB foregår al undervisning på engelsk.

Vi forventer, at du:

  • Har en kandidatuddannelse.
  • Opfylder de faglige mindstekrav i mindst to af fagene teknologi, matematik og fysik jf. Retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser samt undervisning i gymnasiale fag i eux-forløb.
  • Kan lide at omgås, danne og uddanne unge mennesker.
  • Har kompetence til og ønske om at undervise tværfagligt og projektorganiseret.
  • Har gode dansk- og engelskkundskaber, både skriftlig og mundtlig.
  • For at undervise i teknologi kræves minimum to års relevant erhvervserfaring.

Teknisk Gymnasium Sønderjylland er en del af EUC Syd med afdelinger i Sønderborg, Aabenraa, Haderslev og Tønder. Vi er sammenlagt 50 undervisere og 500 elever og udbyder som det eneste gymnasium i Danmark både teknisk studentereksamen og International Baccalaureate.

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Tiltrædelse:
Stillingen ønskes besat snarest mulig og senest den 1. marts 2020.

Yderligere oplysninger:
Kan fås ved henvendelse til Peter Frost Brodersen, 51 31 47 69, pebr@eucsyd.dk.

Ansøgning:
Skriftlig ansøgning med dokumentation for faglige og almene kvalifikationer sendes elektronisk via

https://www.eucsyd.dk/om-euc-syd/karriere-hos-euc-syd/

Ansøgningsfrist: Den 19. februar 2020.

EUC Syd er en mangfoldig arbejdsplads og opfordrer derfor alle interesserede, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen.

EUC Syd er en af Danmarks største tekniske skoler med en omsætning på 270 mio. kr. og ca. 350 ansatte. Vi udbyder EUD-uddannelser, EUX, HTX, International Baccalaureate og en bred vifte af AMU- og efteruddannelsesaktiviteter. Geografisk er skolen placeret i de fire sønderjyske byer: Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa.

Søg jobbet