Gymnasielærer på fuld tid

Køge Handelsgymnasium, der er en del af Køge Handelsskole søger engageret og fagligt dygtig gymnasielærer på fuld tid

Køge Handelsgymnasium søger gymnasielærer på fuld tid

Vi søger:

Køge Handelsgymnasium, der er en del af Køge Handelsskole søger engageret og fagligt dygtig gymnasielærer på fuldtid.

Pt. er vi interesseret i at høre fra ansøgere med minimum et af følgende fag:

Afsætning

Virksomhedsøkonomi

International Økonomi

Det kunne også være en kombination af ét af disse fag sammen med andet HHX-fag, eksempelvis afsætning, erhvervsjura eller informatik.
Det er dog vigtigt, at ansøgere er kandidater, der opfylder de faglige mindstekrav (for mere information se https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2018/9698).

Køge Handelsgymnasium fokuserer på pædagogisk udvikling, og vi er kendt for at have højt til loftet, når vi implementerer pædagogiske løsninger.

Vi tror på ægte nærvær og engagement i alle relationer. Vi samarbejder med erhvervslivet, når vi løfter teorien ud i virkeligheden. Vi har et stærkt fokus på vores internationalisering gennem studieture og ERASMUS+.

Gennem forståelse for fællesskabet skaber vi elever, der er parate til livet og parate til videre uddannelse. Vi søger derfor en ny kollega der, ud over stærke faglige kompetencer, også besidder vilje og lyst til at støtte eleverne i både deres dannelses- og uddannelsesproces.

Vi håber desuden, at du har lyst til at deltage aktivt i det kollegiale samarbejde, og i skolens sociale liv i forbindelse med fester, studieture og andre elevarrangementer.

Som ny kollega vil du opleve, at der bliver lyttet til dig, både når du præsenterer en god idé, og når du efterspørger sparring fra en mere erfaren lærer.

Erfaring fra tidligere undervisningsjob er en fordel, men ingen betingelse. Vi værdsætter nemlig også det friske pust som erfaringer fra det ’virkelige liv’ kan bringe ind i klasselokalet.

Har du interesse i udvikling af virtuel undervisning vil dette være en fordel.

Hvis du er den rette til jobbet, tilbyder vi dig gerne pædagogikum i forbindelse med ansættelsen.

Vi forventer at du:

Har en uddannelse på kandidatniveau, der opfylder de faglige mindstekrav og evt. har undervisningskompetence på gymnasialt niveau – gerne i mindst to fag.

Interesserer dig for at formidle din viden med øje for modtagerne – at du tænker i variation, differentiering, samt feedforward og -back.

Går samvittighedsfuldt til opgaven, og at du er parat til at tage ansvar for eleverne og deres læring.

HHX-fag
afsætning - dansk - engelsk - finansiering - fransk - historie - idræt - informatik - innovation - international økonomi - kinesisk - kulturforståelse - markedskommunikation - matematik - organisation - psykologi - retorik - samfundsfag - spansk - tysk - virksomhedsøkonomi

Ansættelsesforhold:

Det er tale om fuldtidsstilling med ansættelse i et årsvikariat.
Vi har ikke tvungen tilstedeværelse, men stiller gerne en arbejdsplads til rådighed.

Løn i henhold til gældende overenskomst.

Vi forventer at afvikle personlige samtaler den 29. september 2020 med et mål om at besætte stillingen pr. 1. november 2020.

Hør mere:
For yderligere information er du velkommen til at kontakte Uddannelsesrektor Hans Severinsen på mobil: 41 31 55 68 / Udviklingschef Mette Bertram på mobil: 29 24 03 87.

Ansøgning med CV, kopi af uddannelsesbeviser samt relevant dokumentation sendes elektronisk via Køge Handelsskoles hjemmeside (www.khs.dk/job).

På Køge Handelsskole ønsker vi, at medarbejdernes sammensætning afspejler samfundets og ser frem til din ansøgning uanset personlig baggrund – vi ser kun på kvalifikationer og kompetencer.

Om Køge Handelsskole
Tak fordi du viser interesse for vores virksomhed.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at præsentere Køge Handelsskole (KHS) for dig, så du får et indblik i kerneforretningen, kulturen og værdierne på dit – måske - næste karrieretrin.

Læs om os på dette link:
http://khs.dk/index.php/om-kogehandelsskole

Ansøgningsfrist dato
Torsdag den 24-09-2020 kl. 10.00

 

Søg jobbet