Grundig og tilgængelig matematikhistorie

I 1300-1500 blomstrede handelen i Firenze, og der udviklede sig en særlig tradition for opgavebøger i matematik, de såkaldte abbacoer. Aksel Bertelsen har skrevet en overskuelig og mangefacetteret bog om disse bøger med baggrundsinformation, uddrag af opgaver og forslag til brug i undervisningen.

På omkring 130 sider når Bertelsen omkring Firenzes historie, typer af regneopgaver, regnelærernes uddannelse, overlevering af matematik fra Euklid og araberne, billedkunst og perspektiv samt senere udvikling af matematik. Alt dette på grundlag af Bertelsens eget arbejde med originale kilder og matematikhistorisk forskning. Der suppleres med afsnit med opgaver, gåture i Firenze og SRP-formuleringer.

Matematik i middelalderen er skræddersyet til at sætte læreren i stand til at undervise i ”matematikkens samspil med den øvrige videnskabelige og kulturhistoriske udvikling”, som formuleringen er i læreplanen. Bogens opgaver i ”retorisk algebra” – matematik formuleret i ord– vil være et glimrende afsæt for at tale med elever om nytten af symboler i matematisk fagsprog. Bogens eksempler på praktiske regneopgaver inden for handel tjener både til at illustrere vigtigheden af matematikanvendelse og besværet ved opgaver uden vores sædvanlige matematiknotation. Stoffet er regneteknisk simpelt – stort set de fire regningsarter og regning med proportionalitet – mens perspektiveringen af stoffet kræver et større matematisk overblik. Diskussionen af bevisers rolle eller fraværet af samme i matematikken vil være abstrakt for 1.g’ere.

Matematik i middelalderen giver baggrundsmateriale til ægte tværfaglighed, hvor elever møder både matematikkens væsen og indlejring i sin historiske periode. Dog vil det kræve en indsats fra lærerens side at få eleverne til at sætte begreber på forskelle og ligheder i forhold til den matematik, de kender. Det er en vigtig, men pædagogisk udfordrende, opgave at træne eleverne i at tale om matematikken og ikke blot udøve den.