Du er her
| 08. sep 2017

Grundbog til dansk i grundforløbet

Af: Lærke Weng Jensen

Det forkortede grundforløb har krav om udfordring af elevernes faglige indsigt for at højne sandsynligheden for et kvalificeret valg af studieretning. Da dansk A er obligatorisk, betyder grundforløbet mest, i forhold til at undervisningen nu skal synkronisere pensum i de første tre måneder. Grundbog til dansk i grundforløbet gør sig umage med at eksplicitere forskelle på folkeskolens danskfaglighed og gymnasiet, samtidig med at den forsøger at åbne teksterne fra elevernes subjektive udgangspunkt og lader begreber komme ind ad bagdøren. Måske derfor er tekstmaterialet ofte nyere, ligefremme og flere steder polemiske uddrag, der kan fange eleverne umiddelbart. Derfor er bogen også oplagt for opstarten af dansk på hf og ikke kun stx.  Af teksteksempler kan nævnes Lisbeth Zornigs beskrivelse af stedfarens voldtægt af hende som barn (2016), Maria Gerhardts manglende musik i Transfervindue (2017), udviklingen i dødsannoncer og Karina Pedersens Helt ude i hampen – Mails fra underklassen (2016).

Også de mere gængse forfattere er brugt: Kirsten Thorup, Helle Helle, Tove Ditlevsen og Katrine Marie Guldager med flere. Bogen indeholder øvelser til den daglige undervisning og afleveringsopgaver, som er lige til at gå til og sætter eleverne til at mene noget, formulere sig og få genkaldt nogle af de grundlæggende begreber. Jeg kunne godt have undværet fire siders appelformer og ønsket, at diskursanalyse fyldte mere end fem linjer, og enkelte andre prioriteringskritikker, men det er småting, man kan springe over eller vende tilbage til efter grundforløbet. Portfolioskrivning og andre tanker med grundforløbet er ikke omtalt. Bogen holder sig stringent til en grundlæggende del af danskundervisningen med fokus på de skrevne tekster, og der arbejdes ikke med for eksempel digitale tekster. Layoutet er også simpelt med bokse til øvelser og lidt blåt hist og her. Jeg synes, den er et rigtig godt bud på en didaktik, der åbner elevernes lyst og interesse i deres første tid som gymnasieelever.