GRUNDBOG I GRAFISK DESIGN

En klassiker opdateret 
Visse ting er til alle tider sande. Det kunne gælde en række typografiske regler. Dermed kunne en bog så at sige bare genoptrykkes. Men med den digitale revolution er der og har været behov for at opdatere nærværende bog, som første gang udkom i 1994, i betragtelig grad. Det gælder tekst og billedmateriale, som nu omfatter mere tidssvarende udtryk. De gode gamle kendinger er dog stadig at finde, ligesom hovedkonceptet stadig er bevaret. Som i den første udgave leger forfatterne med de grafiske virkemidler undertiden stramt og klokkerent, andre gange er det modsat – fantasifuldt, og måske lidt uoverskueligt. Men altså lidt praktisk anskueligshedsundervisning i den grafiske kommunikations utrolige muligheder. Opdateringen giver sig udslag i de små detaljer, såsom at Facebook er inddraget, at brainstorm også omfatter googling, at eksempler som plakatfremstilling er mere professionelle i og med den meget nemmere adgang til fine udprintsmuligheder og adgangen til de sociale medier. 
Eksemplerne afspejler også samtidens udtryk, eksempelvis de viste annoncer. Afsnittet om designeren og den kreative proces er nu på fin måde uddybet med oversigt om research-typer og metoder. Hertil kommer nye tiltag og begreber som ”Moodboard” samt ”Persona og literation” med videre. Hvilket er rigtige gode værktøjer, som enhver vil have gavn af at anvende i den skabende proces – stor som lille. Afsnittet om typografi ligner sig selv, og det er ikke så ringe endda. Den visuelle kommunikation er aldeles afgørende, og de mange muligheder gennemgås på en enkel og let overskuelig måde, herunder anvendelse af de forskellige kontrasters brug i de forskellige medier. 
Stil og grafisk udtryk vises i en klar og kortfattet form, hvor forskellige bogforsidelayout af Biblen på glimrende vis illustrerer mulighedernes uendelighed. Endelig skal det bemærkes, at der præsenteres fem profiler af professionelle designere, der således giver en interessant vinkel på livet i nutidens grafiske virksomheder.