Grundbog i Bioteknologi 1. HTX-udgave

Ved reformen i 2017 blev det fastlagt, at læreplaner for faget bioteknologi er forskellige for stx og htx. Derfor har forlaget udgivet en særlig udgave af deres bioteknologilærebog. Den er rettet mod htx, der har færre kemiske aspekter i bioteklæreplanen og flere fysiologiske aspekter. Htx-bogen følger udgaven rettet mod stx, men er vinklet imod produktion, hvor biologi er grundlaget.

Bogen fremstår som en redigeret og forøget udgave af forlagets udgivelse rettet mod stx. Det er noget af en ombrydningsopgave, man har været ude i. Resultatet er en udgivelse, der omhandler det biologiske fundament for bioteknologi suppleret med afsnit om menneskets fysiologi. 

Celler, organiske stoffer og DNA er behandlet ligesom kredsløb, forplantning og ernæring, så når eleverne har været det igennem, er de godt kørende. 

Hvert kapitel afsluttes med et eksempel på, hvad al den fundamentale viden kan bruges til. For eksempel nævnes, at man husker bedre, hvis man får motion, hormonforstyrrende kemikalier kan betyde noget for kønsdifferentiering, at tarmen indeholder bakterier, og hvis der er virus i, kan man få diarre. Måske kan det forklare tarmbesvær efter sommerens rejser til varme lande. Det var interessant og nyt for mig, at bønner (altså planter) producerer et enzym, som kan katalysere en utilgængelig form af jern til en tilgængelig form. Smart. Godt eksempel på, hvordan naturen både er biologi og kemi. 

I hvert kapitel er der omtale af eksperimenter, som kan illustrere emnet, og der findes faktabokse og opgaver til træning, analyse og aktivitet. 

Layout er med bred margen, som er brugt til mindre illustration eller figurtekster. 

Elever på htx har kemi B som obligatorisk fag, så derfor er der i bogen et appendiks, hvor læreren kan se, hvilke emner derfra der er baggrundsviden for det fulde udbytte af kapitlerne. 

Det er en tung bog. Næsten et kilo, men teksten er heldigvis ikke så tung, og mange htx-elever har adgang til elevskabe, så deres rygsække er til at bære.