Grundbog i Bioteknologi 1. 2. udgave. Stx-udgave

Stort!

Bioteknologi er et stort fag (kan kun læses på A-niveau). Et stort forlag har udgivet en stor bog, og der er stor tilstrømning til faget i gymnasiet.

Anden udgave af Bioteknologi er øget med ikke mindre end 40 procent målt i antal sider, så det er en stor og tung bog.

Reformen 2017 har givet mere arbejde til lærebogsforfatter, men i det her tilfælde har forfatterne haft udgangspunkt i en førsteudgave. Den har måske været produceret lidt hurtigt, men nu har man haft tid til større eftertænksomhed og inddraget erfaringer med faget. For eksempel kaldes lipider nu lipider og ikke fedtstoffer. Isomeri er forklaret bedre, kemiske forbindelser er behandlet mere omfattende, ligesom emnet reaktionstyper. Forhold, der sikkert vil være gavnlige for de elever, der især har vanskeligt ved de kemisk orienterede dele af faget.

Nye emner er inddraget, for eksempel et interessant afsnit om forholdet mellem bønner (altså planter) og jern. Der lærte jeg noget nyt. Molekylær gastronomi kan man læse om i kapitlet om carbohydrater, og vigtigheden af målenøjagtighed er fastslået. Men ellers bærer bogen præg af at være en kraftig redigering af første udgave, hvor dog de fleste emner er suppleret. For eksempel har vinfremstilling fået flere siders behandling. Desuden er afsnittet om navngivning af molekyler, som sædvanligvis volder eleverne problemer, øget med et lille afsnit om komplicerede molekyler, afsnittet om fødekæder og energistrømme er blevet forøget med tekst om mykorrhiza, og selv kapitlet om DNA og celledeling, der næsten er identisk med førsteudgaven, er blevet suppleret med afsnit om celledifferentiering og mutationer.

Illustrationer er i stor grad blevet genbrugt, men de halvdårlige er forbedret, for eksempel illustrationen af proteinsyntesen.

Bogen rummer som afslutning på hvert kapitel stadig analyse-, aktivitets- og træningsopgaver, hvor de sidste dog har fået bedre grafik.

En vægtig sag (næsten et kilo) til skoletasken.