Du er her
Nyhed
|
25. feb 2016

GL melder skole til ministeriet

Folkeskolelærere må ikke fastansættes i gymnasiet. Og slet ikke når man vælger at afskedige syv gymnasielærere. Derfor har GL meldt Nykøbing Katedralskole til Undervisningsministeriet.

Af: Malene Romme-Mølby

Det er et problem, når gymnasieelever undervises af folkeskolelærere.

Det understreger Annette Nordstrøm Hansen, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening (GL).

Hendes udmelding kommer efter, det er kommet frem, at Nykøbing Katedralskole afskediger syv gymnasielærere, samtidig med at skolen har tre folkeskolelærere fastansat.

“Det er et alvorligt problem, fordi det er to vidt forskellige ting at undervise i folkeskolen og i gymnasiet. Derfor er det vigtigt, lærerne har den rigtige uddannelse og dermed de rigtige kompetencer,” siger Annette Nordstrøm Hansen.

Da GL blev bekendt med, at der var folkeskolelærere fastansat på gymnasiet, henvendte de sig til skolen og påpegede problemet.

“Men det fik vi ikke så meget ud af, som vi havde håbet. Derfor har vi nu gjort Undervisningsministeriet opmærksom på, at skolen ikke handler i overensstemmelse med bekendtgørelsen,” fortæller GL-formanden.

Ifølge gymnasiebekendtgørelsen kan lærere kun fastansættes til at undervise i gymnasiet, hvis de har en kandidatgrad i fagene, de underviser i. Derudover skal gymnasielærere også have bestået pædagogikum.

Lærermangel
På Nykøbing Katedralskole er man ked af den dårlige omtale.

“I vores område har vi svært ved at tiltrække lærere. Sidste gang vi havde en ledig stilling, kom der ingen kvalificerede ansøgere, derfor har vi været nødt til at finde andre løsninger,” fortæller rektor Kirsten Danving.

Løsningen fandt de i udskolingen på den lokale folkeskole.

“De er vant til næsten samme elevgruppe. Derfor vurderede vi, at de godt kunne undervise på C-niveau. Derudover stillede vi krav i ansættelsen om, at deres kompetencer skulle opgraderes til akademisk niveau indenfor en overskuelig fremtid,” siger Kirsten Danving.

Folkeskolelærere må ikke fastansættes
GL er ikke enig i beslutningen.

“Man kan ikke på én gang afskedige lærere med de faglige og pædagogiske kompetencer og samtidig hævde, at der er en mangelsituation. Det er GL nødt til at agere på,” siger Annette Nordstrøm Hansen.

Hvorfor fastansætter I folkeskolelærere, når I afskediger gymnasielærere med de rigtige kompetencer?
“Det er to forskellige sager, og de er alle ansat frem til august. Jeg kan ikke gå dybere ind i de forskellige sager på grund af, at det er personsager,” siger Kirsten Danving.

Ifølge bekendtgørelsen kan lærere, der ansættes uden undervisningskompetencer, kun blive ansat i tidsbegrænset stilling og højest for et undervisningsår ad gangen. Sidenhen skal stillingen slås op igen.

I bryder bekendtgørelsen ved at fastansatte folkeskolelærere - hvorfor ansatte I ikke bare dem tidsbegrænset og slog stillingen op igen?
“Vi har slået stillingerne op så mange gange. Hvis ikke vi havde tilbudt lærerne fastansættelse, var de ikke villige til at forlade deres faste job. Vi fandt et kompromis, fordi vi vidste, at lærerne er dygtige, og at de nemt vil kunne opgradere deres bachelor til en kandidatgrad,” siger Kirsten Danving, der sammenligner ordningen med, at andre gymnasier har ansat akademiingeniører.

“Det er klart, at skoler kan være i en situation, hvor de mangler gymnasielærere og derfor er nødt til at supplere med en vikar for at få læst nogle konkrete timer. Men læreren kan ikke fastansættes,” påpeger Annette Nordstrøm Hansen.

GL skal til møde i Undervisningsministeriet om sagen senere i dag.

Kommentarer

2
You must have Javascript enabled to use this form.
pallebos billede

GL - arbejdsgivernes dikkende lammehale eller medlemmernes kæmpende organisation?

Et folketingsflertals forringelse af taxameterordninger som finansieringsmodel for gymnasieskolerne og erhvervsskolerne har bragt flere skoler ud i økonomisk smalhans.

Arbejdsgivernes (rektorernes) forventede svar har været at nedbringe lønomkostningerne, da de udgør langt den største del af skolernes budgetter.

GL har som fagforening valgt at spille med på denne melodi og finde måder hvorpå ”man bedst løser problemerne”.

GL har valgt en samarbejdsstrategi med sine arbejdsgivere, som i længden blot vil vise sig at blive en nederlagsstrategi, som vil svække GL som fagforening endnu mere end nu.

GL kan i fremtiden næppe regne med større velvilje fra de bevilligende myndigheder og et modvilligt Folketingsflertal.  

Medlemmernes arbejdsvilkår forringes (mindre forberedelsestid til lige så mange timer) og eleverne får en alt andet lige en dårligere uddannelse.

Hvis GL som hidtil overlader slagmarken til sine arbejdsgivere og fortsætter sin samarbejdspolitik, vil GL dels medvirke til at forringe sine medlemmers arbejdsvilkår og indirekte være med til at forringe elevernes uddannelse.

Kun ved at udhule karaktersystemet vil skolerne kunne leve op til elevernes krav om høje karakterer (jf. læserbrev i Weekendavisen af tidl. undervisningsinspektør Uffe Gravers Petersen, februar 2016).

Hvis ikke GL lægger kursen drastisk om, vil GL’s medlemmer komme til at opleve flere fyringer og angreb på GL’s forhandlingsret og monopol på ansættelse udelukkende af magisteruddannede undervisere (jf. Nykøbing Katedralskoles fastansættelse af folkeskolelæreuddannede).

Det er ikke gjort med at sende en formel klage til Ministeriet, hvor GL pukker på sin ret om udelukkende at ansætte akademisk uddannede på gymnasieskolerne. Der må tages mere drastiske midler i brug.  

Medlemmerne må overveje hvilke midler, de finder mest fornuftige. GL’s medlemmer må spørge sig selv, om GL skal være andet og mere end arbejdsgivernes ”en dikkende lammehale”.

Palle Bo Nielsen, pensioneret lektor fra KVUC siden 2013

   

 

Annette Nordstrøm Hansens billede

Kære Palle Bo Nielsen,
Jeg kan ikke genkende det billede, du tegner af GL. Vi har kæmpet med næb og klør mod nedskæringerne, siden de første meldinger om nedskæringer kom i august 2015. Vi har kæmpet i pressen, indrykket annoncer, bl.a. om hvilke konsekvenser nedskæringer ville give, jeg har skrevet en lang række debatindlæg i landets medier, alene og sammen med andre interessenter, samt stillet op til en lang række interviews. Vi har holdt flere møder med ministeren og de uddannelsespolitiske ordførere. Hertil kommer, at en lang række skoler i medierne konkret har vist konsekvenser for de enkelte skoler. Sekretariatet har haft kontakt med et stort antal tillidsrepræsentanter med hjælp til tolkning af regnskaber og forslag i forbindelse med budgetlægning. GL har en kontinuerlig dialog med lederforeningerne om økonomi, og Gymnasieskolen har skrevet en række artikler om nedskæringerne.

Når der er konkrete problemer på skoler, stiller vi op og går ind i sagerne. Hvis en skole ikke opfører sig ordentligt på en måde, som vi juridisk eller politisk kan komme efter, så gør vi det. På skoler med afskedigelser går vi konkret ind i sagerne og vurderer dels, om der er tale om saglige afskedigelser, og dels hjælper vi de medlemmer, som måtte blive afskediget. Det har vi også gjort i denne sag i Nykøbing. Som det fremgår af artiklen ovenfor, har GL først forsøgt en forhandlingsløsning på skolen. Derefter har vi inddraget ministeriet. Det er den formelle gang i den form for sager, og vi har tænkt os at følge sagen til dørs. GL forfølger således både denne og andre sager.  

Med venlig hilsen
Annette Nordstrøm Hansen