Du er her
Nyhed
|
18. dec 2012

GL: Lærernes arbejdstid skal afgrænses

Foto: 
Finansministeren vil have lærerne til at arbejde anderledes og være mere sammen med eleverne. Det kræver en afgrænsning af arbejdstiden og ordentlige arbejdspladser, siger GL.
Af: Malene Romme-Mølby

Regeringen ønsker, at Danmark skal have den bedst uddannede generation.

”Hvis vi skal opnå det, kræver det, at lærerne skal arbejde anderledes og være mere sammen med eleverne,” sagde finansminister Bjarne Corydon. Meldingen kom da han mandag fremsatte sine krav til overenskomstforhandlingerne på det statslige område.
Dermed gjorde finansministeren det til sit hovedkrav på statens område at "normalisere" lærernes arbejdstidsregler.

Bedre undervisning og arbejdstilrettelæggelse
”GL er indstillet på at modernisere overenskomsten, så længe den fortsat giver mulighed for de forandringsprocesser, vi har godt gang i,” siger Gorm Leschly, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening (GL).
Han henviser til, at GL og Gymnasieskolernes Rektorforening har taget initiativ til at starte skoleforsøg, der prøver at lave bedre undervisning og arbejdstilrettelæggelse.
”På den måde vil GL gerne være med til at finde løsninger, der også fremadrettet kan sikre kvaliteten i uddannelserne,” siger Gorm Leschly.

Lederne skal kunne prioritere
Finansministeren kræver desuden en forenkling af reglerne for det lokale samarbejde mellem ledelse og medarbejdere:
”Den enkelte skoleleder skal kunne prioritere anvendelsen af lærernes arbejdstid fleksibelt og effektivt efter elevernes behov, lærernes kompetencer og de lokale udfordringer,” sagde Bjarne Corydon.

Brug for afgrænsning 
GL er også indstillet på, at lærerne kan være mere på skolen.
”Det kræver dog, at der er en afgrænsning af arbejdet. Man skal huske på, at undervisning er grænseløst arbejde. Andre lønmodtagere har en grænse på 37 timer om ugen. Gymnasielærerne skal have noget tilsvarende,” understreger Gorm Leschly.

Lærere mangler arbejdspladser
”Derudover har lærerne behov for, at der bliver stillet ordentlige arbejdspladser til rådighed,” siger Gorm Leschly.
En ny undersøgelse foretaget af Gymnasieskolen viser, at lærerne mangler plads og ro til at arbejde på skolen. 67 procent af de adspurgte lærere skal dele skriveborde med kolleger, og 59 procent af dem mener, at der ikke er tilstrækkeligt med fælles arbejdspladser på skolen.   

 

Kommentarer

3
You must have Javascript enabled to use this form.
Rune Lauesens billede

Jeg bliver provokeret af ministeriets udmeldinger ifbm. overenskomstforhandlingerne. Siden 2005 har vi gymnasielærere knoklet en vis legemsdel ud af bukserne for at redde gymnasiereformen fra totalt kollaps. Indførelsen af nye emner, oppustede læreplaner og tværfaglige forløb kræver, sammen med de høje klassekvotienter, en langt højere forberedelsesgrad end tidligere. Alene i den seneste tid har jeg brugt mindst det dobbelte af den afsatte tid til forberedelse af nye faglige emner og tværfaglige forløb – aftener og weekender har været inddraget. Kort sagt vil enhver forringelse af arbejdsvilkårene for mig være fuldstændig uacceptabel. Så når man i pressen kan læse, at man kun underviser i 9 ugentlige timer er det som en rød klud foran en tyr. Specifikt til det, Gorm Leschly skriver herover, så vil jeg meget gerne oplyses om, hvordan jeg på skolen mellem 8 og 16 skal kunne forberede mig i musik, hvor jeg skal kunne synge og spille og konsultere mine fagbøger og noder. Det vil også blokere for udvikling af visse aktiviteter - f.eks. har jeg med stor succes arbejdet med mundtlige kommentarer til skr. opgaver, men det kræver at jeg i fred og ro kan indtale disse til eleverne.Men tre ting undrer mig ved hele forløbet:1.Mange ”øvrige aktiviteter” er i Finland o.l. kategoriseret som undervisning, fordi de har et kursusbaseret undervisningssystem, hvor mangfoldige aktiviteter får kursusstatus. Mon ikke mange af vores aktiviteter med eleverne her ville blive medtalt som undervisning?2.Ministeriet ønsker mere lokal forhandling af forberedelsestiden. Timetælleriet bliver større med lokal forhandlinger. Vi har hidtil accepteret at der er såvel ”gynger” som ”karusseller” – ikke alle opgaver tager lige lang tid, men i det store og hele går det op, ikke mindst fordi vi som akademikere ikke tager det så nøje med, om en opgave tager lidt længere tid, hvis det kan gavne undervisningen. Så en logisk konsekvens af afskaffelse af de faste aftaler vil for mig være, at mine forberedelsestunge opgaver skal honoreres bedre – men mon det er det, de har tænkt på?3.Det er politikernes ret at fastsætte hvad der skal undervises i, og hvordan det skal foregå. Ved ændring i læreplaner – f.eks. fjerne tidskrævende opgaver i tværfaglige projekter, Almen Studieforberedelse o.l. – kan mængden af forberedelse og møder mindskes kraftigt, ligesom man kan lave et mere fast curriculum-præget undervisningssystem, der kræver mindre forberedelse. Om det vil give bedre undervisning ved jeg ikke – mange vil nok tvivle, men hvis det skete, ville der være basis for ændring i overenskomsten. Ikke før.Rune LauesenSvendborg

Gorm Leschlys billede

Kære RuneTak for dit indlæg. Jeg kan godt forstå at du og mange andre bliver provokeret af Modpartens fordrejede og falske statistik - f.eks de 9 timer. Det er jo gamle tal som allerede Klaus Hjorth forsøgte sig med før OK11. Dengang mødtes jeg og ACs formand med ham og understregede at vi ikke forhandlede i medierne og at tal fra den ene part som den anden part ikke anerkendte skulle man afholde sig fra , hvis man ville have gode forhandlinger. Det respekterede Klaus Hjoth faktisk eferfølgende i efteråret 2010.På gårsdagen møde med Corydon fremføre ACs formand Erik Jylling meget skarpt det samme synspunkt. Her nævnte han eksplicit både brugen af Rigsrevisionens rapport, OECDs tal og Undervisningsministeriets PLusLeadership rapporten tal. Når jeg ikke går i medierne , som jeg faktisk tidligere har gjort på dette såkalte talgrundlag er det fordi vi ikke mener at der kommer noget ud af at gå i talkrig med Modparten. Det er sådan set det de er ude at få os til.nu er forhandlingerne gået igang, ACs formand har markeret overfor Corydon pg så regner jeg med at der ikke foreløbigt lommer flere af den slags tal. Hvis det sker i forløbet jan-feb må vi tage stilling til hvad vi så gør - sammen med ACs formand, som jo er forhandlingsleder.Om du skal kunne forberede dig mv på skolen mellem 8 og 16 afhænger af om du har din egen veludstyrede arbejdsplads med ro og fred. Det er det jeg giver udtryk for. Med den nuværende aftale kan din rektor kræve din tilstedeværelse i F- tiden hvis det er meningsfuldt og hvis du har nævnte arbejdsplads. Det er altså ikke bare et hjørne af et bord på læreværelset eller andre "offentlige" rum. De steder hvor alle lærere har deres arbejdsplads i f.eks rum sammen med 5 andre kolleger har det faktisk haft den virkning at lærerne "frivilligt" er meget mere på skolen og på den måde sætter grænser for det ellers grænseløse arbejde, hvor man arbejder hele tiden ude og hjemme.Mange hilsner og god julGorm

Rune Lauesens billede

Mht. tilstedeværelse synes jeg, I/vi går efter en god løsning. Vi har f.eks. i Svendborg fået ganske gode forberedelsesforhold, og du har helt ret i, at mange flere derfor bruger dem. Bare fasthold kravet om, at det skal være meningsfuldt, så jeg kan gå hjem og spille klaver - hvilket jeg i øvrigt ikke tror min rektor nogensinde ville forbyde mig, han er jo ikke finansministeren :-)