Du er her
Nyhed
|
21. mar 2017

GL: For kraftig reduktion i skriftlighed og 24-timers eksamener

Foto: 
Timer til elevernes skriftlige arbejde beskæres med cirka 20 procent. Det kritiserer GL i sit høringssvar om den nye gymnasiebekendtgørelse.
Af: Johan Rasmussen

Der bør ikke afsættes færre timer til elevernes skriftlige arbejde, mener GL.

Det er et af hovedbudskaberne i det høringssvar, som foreningen netop har sendt til Undervisningsministeriet.

I den nye bekendtgørelse oprettes der en pulje til faglige aktiviteter på 130 timer for stx/hhx, 150 timer for htx og 80 timer til hf. Timerne til disse puljer tages fra de timer, som hidtil har været afsat til elevernes skriftlige arbejde.

Det svarer ifølge GL til, at tiden til elevernes skriftlige arbejde i gennemsnit bliver reduceret med 20 procent.

“Et af formålene med reformen er at øge fagligheden, og derfor undrer det os, at der nu afsættes færre timer til skriftligt arbejde. Vi må gå ud fra, at niveauet for den skriftlige faglighed afhænger af de timer, eleverne bruger på arbejdet,” siger formand for GL Annette Nordstrøm Hansen.

Frygter timerne 'forsvinder'
Puljen til faglige aktiviteter kan godt bruges til skriftligt arbejde. Men den kan også bruges til andre faglige aktiviteter, den enkelte skole mener, der er behov for.

Annette Nordstrøm Hansen frygter, at puljetimerne for eksempel kan blive brugt til lektiecafé eller andre faglige aktiviteter, som skolerne i forvejen har.

“Vi kan godt være bange for, at timerne 'forsvinder' og dermed ikke kommer eleverne direkte til gode. Der er store nedskæringer på skolerne, og der er fare for, at denne timepulje bliver brugt til at lappe huller,” siger Annette Nordstrøm Hansen.

Hun mener, det er et problem, at elever potentielt får forskellige antal timer til at træne de skriftlige kompetencer. Scenariet er, at elever på nogle skoler får 20 procent mere tid til skriftligt arbejde end på andre skoler.

“Der bør være en national standard. Når eleverne skal op i skriftlig fransk til eksamen, bliver de jo bedømt lige,” siger Annette Nordstrøm Hansen.

Kraftig reduktion af 24-timers eksamen
Det andet store kritikpunkt i GL’s høringssvar er reduktionen af antallet af 24-timers eksamener.

I udkastet til de nye læreplaner skal man lede med lup efter at finde fag, hvor eleverne skal op til en 24-timers eksamen. I alt syv fag eller niveauer af fag - for eksempel idræt og valgfaget innovation - har i udkastene en 24-timers eksamen. Før var der over 40 24-timers eksamener i de gymnasiale uddannelser.

“Det er en voldsom reduktion i antallet af 24-timers eksamener. Det er vigtigt, at vi har forskellige typer eksamener i gymnasiet, og i flere fag er 24-timers eksamen en virkelig god måde at teste elevernes selvstændighed og evner til at formulere og løse en problemstilling,” siger hun.

Lyt til læreplansgrupperne
De nedsatte læreplansgrupper, som i første omgang skrev et udkast til læreplanerne, har i yderligere 11 fag eller niveauer af fag argumenteret for, at 24-timers eksamen var den bedste eksamen for at afprøve de faglige mål. Men disse anbefalinger er ikke blevet taget med i Undervisningsministeriets udkast til læreplanerne.

“Politikerne bør lytte til anbefalingerne fra læreplansgrupperne og de fagfolk, som arbejder med fagene. I nogle fag giver 24-timers eksamen god mening, og i andre gør den ikke,” siger Annette Nordstrøm Hansen.

Faglige foreninger høres også
I GL’s høringssvar indgår også høringssvarene fra de enkelte faglige foreninger. De faglige foreninger har ikke særskilt høringsret, men når de bliver lagt ind i GL’s høringssvar, kommer deres meninger også med i den officielle høring om bekendtgørelsen og læreplanerne, som gælder fra næste skoleår.

Kommentarer

2
You must have Javascript enabled to use this form.
Finn Fuglsangs billede

At jeg er lodret uening med min fagforening er desværre snarere reglen end undtagelsen - og de 24-timers forældreeksamen ER da en - indrømmet -sofistikeret måde at camouflere eksamenssnyd på.

Hvem er det nu lige der taler, der ved det grønne bord ? - er det eleven selv, er det papegøjetysk indlært af en vidende forælder eller er det et tilkøb fra en højtuddannet, som forældrenes høje indkomst har financieret ? Ja den gamle tysklærer spø´r altså bare  ?

Svaret blæser i vinden - lige som svaret på spørgsmålet om, hvorfor GL åbenbart mener, at det ikke er så vigtigt, om det der produceres til mundtlig eksamen er elevernes egenpræstation eller et 24 - timers udenadslærings-projekt.

Jeg ER af ældre dato, indrømmet - men fup og svindel MÅ vi da bekæmpe med alle til rådighed stående midler i vor internet-baserede tid. Et første fornuftigt skridt på vejen kunne være, at det var ELEVERNES færdigheder, vi testede ved mundtlig eksamen, men GL mener åbenbart noget andet, desværre ...

Annette Nordstrøm Hansens billede

Kære Finn Fuglsang,
Jeg mener, at politikerne bør lytte til anbefalingerne fra de faglige foreninger, hvor man i en række fag mener, at det giver god mening med en 24-timers eksamen. Det er ikke ensbetydende med, at GL går ind for snyd. Der er stor forskel på fag, og fx i samfundsfag, som jeg selv har undervist i i mange år, giver 24-timers eksamen god mening, fordi vi kan stille en opgave, som er mere kompleks og i højere grad vil vise, hvad eleven kan og ikke kan. Det er netop derfor, at GL anbefaler, at man lytter til fagfolkene fra de enkelte fag.
Med venlig hilsen
Annette Nordstrøm Hansen