Du er her
Nyhed
|
20. aug 2014

GL-formand: Skolers pædagogikum-tal skal frem i lyset

Annette Nordstrøm Hansen, formand for GL, vil gå nye veje for at få skolerne til at overholde reglerne for pædagogikum.

Foto: 
Det skal fremgå af den enkelte skoles hjemmeside, hvor mange lærere der har været i pædagogikum, mener Annette Nordstrøm, der er formand for GL. Det skal presse flere skoler til at overholde reglerne, lyder begrundelsen.
Af: Tina Rasmussen

Når kommende gymnasieelever og deres forældre klikker sig ind på et gymnasiums hjemmeside, skal de kunne se, hvor mange af skolens lærere der har pædagogikum.

Forslaget kommer fra Annette Nordstrøm Hansen, der er formand for Gymnasieskolernes Lærerforening (GL).

Hun er utilfreds med, at en del gymnasier bryder reglerne på området og lader fastansatte lærere undervise i et år eller mere, inden de får lov til at komme i pædagogikum.

”Det er helt uacceptabelt, at mange lærere må vente på at komme i pædagogikum. Dels er det et voldsomt pres for den enkelte lærer ikke at få nogen pædagogisk vejledning, dels svækker det kvaliteten af undervisningen,” siger Annette Nordstrøm Hansen.

Nye veje
Ifølge pædagogikumbekendtgørelsen skal gymnasielærere i pædagogikum i det første år, de er fastansat. Men i sidste skoleår kom mindst 40 procent af de nye fastansatte lærere ikke i pædagogikum, vurderer GL.

”Det her er ikke et nyt problem. GL har utallige gange rettet henvendelse til både de enkelte skoler og Undervisningsministeriet, men problemet er stadig ikke løst. Nu må man gå nye veje,” siger Annette Nordstrøm Hansen.

De 40 procent er GL kommet frem til ved at sammenholde Undervisningsministeriets opgørelse over pædagogikumkandidater med GL’s egen årlige beskæftigelsesundersøgelse, hvor skolernes tillidsrepræsentanter oplyser antallet af nye fastansatte lærere.

Hvem overholder reglerne?
Hun mener derfor, at ministeriet fremover skal kræve, at skolerne på deres hjemmeside skal oplyse, hvor mange af deres lærere der har pædagogikum eller er i gang med at tage det.

”Det vil lægge et pres på skolerne. Det vil synliggøre, hvem der ikke overholder reglerne. Jeg er generelt ikke tilhænger af at hænge enkelte skoler ud på nettet. Men samtidig må vi bare erkende, at der skal findes nogle metoder, der sikrer, at vi får de pædagogikumstillinger, der er behov for,” siger Annette Nordstrøm Hansen.

Rektorer: Vi gør det bedst mulige
Fornand for Gymnasieskolernes Rektorforening, Anne-Birgitte Rasmussen, ønsker ikke at kommentere forslaget. Hun mener, at skolerne gør det så godt, de kan, når det handler om at få sendt nye lærere i pædagogikum.

”Når nogle må vente, er det fordi, den enkelte rektor er nødt til at se på skolen som helhed. Der et vist antal timer, der skal læses, for at hverdagen kan fungere,” siger hun.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Undervisningsministeriet.

Læs mere om pædagogikum i det nye nummer af Gymnasieskolen her

 

Kommentarer

4
You must have Javascript enabled to use this form.
Michael B. Jensens billede

Sympatisk men helt igennem uvirksomt forslag. Det eneste, der vil fungere, er at adskille pædagogikumtaksameteret fra undervisningstaksameteret. Som det er i dag forventes skolerne at afholde hovedparten af udgiften over det normale budget. Så nedsæt undervisningstaksameteret med den del, der svarer til den årlige udgift for pædagogikumkandidater i systemet og lav så til gengæld 100 % dækning af udgifterne. Det vil løse to problemer. For det første at mindre skoler ikke altid har ressourcemæssig mulighed, for at alle kan komme i pædagogikum med det samme, for det andet at kandidater tager pædagogikum på udkantsskoler med henblik på at blive ansat på skoler i de store byer. Det vil med et slag løse de fleste problemer. Nordstrøms gabestok vil ingen forskel gøre.  

Mette Krogstrups billede

Jeg synes, man også skal overveje, om reglen omkring pædagogikum overhovedet giver mening? Personligt er jeg da rigtig glad for, at jeg har ca. et års erfaring (det kunne ikke være anderledes pga. barsel) inden jeg skal pædagogikum-møllen igennem. Hvis man BÅDE er ny OG skal trækkes igennem pædagogikum... Pyh - det tror jeg ikke, jeg kunne tænke mig (men det kan selvfølgelig være jeg ændrer mening, når jeg kommer godt igang med pædagogikum :-) )

Knud Larsens billede

Hvis der er en forventning om, at kandidaten har mindst et års (hård) erfaring for at kunne klare pædagogikum, må årsagen vel være, at kravene til pædagogikum er for høje. Eller sagt på en anden måde: først ser skolen, om kandidaten kan klare et år mere eller mindre på egen hånd, og hvis det falder rimeligt ud, så sætter man vedkommende i pædagogikum.

Det mest skånsomme og bedste må altså være, at pædagogikum påbegyndes med det samme.

I øvrigt er jeg helt enig, at et fuld finansieret pædagogikumtaxameter vil afholder skolerne fra fedtspilleriet. I øvrigt er det dybt urimeligt, at mange små skoler, der ligger uden for universitetsbyerne har en særlig byrde, fordi mange kandidater forlader skolen efter endt pædagogikum.

Annette Nordstrøm Hansens billede

GL har sammen med Rektorforeningen, Danske Erhvervsskoler/Lederne og VUC-lederforeningen i et fælles brev til undervisningsministeren opfordret til, at der udvikles et fælles omkostningsdækkende pædagogikumtaxameter, så den økonomiske skævvridning, der er i dag, kan elimineres. Henvendelsen kan ses her: http://gl.org/uddannelse/institutioner/taxameter/Sider/P%c3%a6dagogikumtaxameteret.aspx.

Ministeren har svaret positivt på henvendelsen, så det er noget, man pt. ser på i ministeriet. Ministeren har annonceret, at hun i forbindelse med finanslovsforslaget vil foreslå, at der indføres et socialt taxameter. I den forbindelse bør et omkostningsdækkende pædagogikumtaxameter se dagens lys.

Når GL finder, at det er vigtigt, at nyansatte får mulighed for at komme i pædagogikum første år, er det fordi pædagogikum er en værktøjskasse i pædagogik og didaktik til at være gymnasielærer. Vi ved, at langt de fleste er glade for at være i pædagogikum, og at de især er glade for samarbejdet med vejlederne. Jeg tror, at det er vigtigt at se pædagogikum som, at man det første år er trainee, og at man har en vejleder i begge sine fag. Min opfordring er, at man skal nyde at have mulighed for at lære at være gymnasielærer.

Annette Nordstrøm Hansen
Formand, GL