Fra celle til selfie …

Man skal ikke lade sig snyde af den popsmarte undertitel. Her er tale om en solid og flot udstyret grundbog, som præcist imødekommer læreplanens krav. Forfatterne har suppleret velkendt grundbogsstof med en lang række forskeres enkeltstående bidrag til forståelse af de psykologiske fænomener. Denne bredde er både en styrke og en udfordring. Eleverne får brug for en lærer, som kan formidle fokus og systematik i det omfattende patchwork af teorier og begreber, som her præsenteres. Eksempelvis fremstilles Ainsworths tilknytningsteori på 10 linjer, hvilket nødvendiggør supplerende input.

Fire af bogens kapitler præsenterer udviklingspsykologi, personlighedspsykologi, læringspsykologi og socialpsykologi og retter sig således direkte mod læreplanens hovedområder. Desuden indeholder bogen kapitler om senmoderne identitet, fascismens psykologi og neuropsykologi.

Bogens psykologifaglige indhold er ganske traditionelt, men bolsjerne blandes sine steder på nye måder. Eksempelvis suppleres den velkendte barndomsfikserede fremstilling af udviklingspsykologi med en præsentation af eksistentialistisk, humanistisk og positiv psykologi, hvorved voksenlivets udviklingspsykologiske perspektiver tydeliggøres. Et lidt tendentiøst kapitel om meditation kunne jeg dog godt have undværet.

Forfatterne inddrager den nyeste hjerneforskning, hvor de kan. Den konsekvente integration af neuropsykologien tilfører det psykologifaglige stof et aktuelt biologisk aspekt.

Bogen her er særdeles velegnet som grundbog til psykologiundervisningen i gymnasiet. Det fremgår tydeligt, at forfatterne er erfarne undervisere, som ved, hvordan fagstof formidles til unge mennesker.

Med sin lækre grafiske og didaktisk reflekterede præsentation af det psykologifaglige stof markerer denne grundbog sig fornemt i forhold til de eksisterende grundbøger på markedet. Den er hermed anbefalet …

Bemærk: Prisen for uddannelsesinstitutioner er kr. 189,- eks.moms. og forsendelse - ellers 338 kr.