Du er her
Bag tallene
|
20. mar 2017

Forstå din lønseddel og få den rigtige løn

Klik på bladet til højre og find artiklen på side 8-10 for at se en mere overskuelig version af lønsedlerne og forklaringerne.

Er du typen, som nøjes med at konstatere, at lønnen er gået ind sidst på måneden? Så er det måske en god idé at tjekke, hvad der rent faktisk står på din lønseddel. Vi gennemgår her de to mest almindelige typer lønsedler, som gymnasielærere får.

Af: Johan Rasmussen

Artiklen har været bragt i magasinet Gymnasieskolen, hvor det er muligt at sætte tal, information og billeder lidt mere overskueligt op end her på hjemmesiden.
Ønsker du at gå direkte til denne version, findes den her på side 8-10.  

1. Pension. For ansatte på GL’s overenskomst på stx er pensionsbidraget på 16,8 procent. For ansatte på erhvervsgymnasier og ingeniører på stx er det på 17,1 procent.
2. Løn er den centralt fastsatte skalaløn.
3. Kvalifikationstillæg er lokalt aftalte tillæg. Tillæggene kan gives for mange forskellige kvalifikationer fra skole til skole.
4. Funktionstillæg er et lokalt aftalt tillæg – for eksempel for at være studievejleder. Selvom du går ned i tid, skal funktionstillægget ikke reduceres.
5. Adjunkt/lektor-tillæg. Tillægget er centralt fastsat og stiger efter to og seks år. Anciennitet for dette tillæg regnes fra den dag, du begynder at undervise på gymnasialt niveau eller højere.
6. Pædagogikumvejledning. Tillæg til vejledere af pædagogikumstuderende. Hvis der er flere vejledere, deler de tillægget.
7. LR/KL står for lønramme eller lønklasse. 0051 er magistre på stx. 0056 er ansatte på erhvervsgymnasier eller ingeniører på stx.
8. TR er forkortelse for (løn)trin. På stx er der tre løntrin, og på erhvervsgymnasier er der fire løntrin.
9. SKTR er skalaløntrin for akademikere i staten. På stx er du på skalatrin 4, 6 eller 8 (hvilket svarer til skalatrin 2, 4 eller 5 i GL’s overenskomst). På erhvervsgymnasier er du på skalatrin 4, 5, 6 eller 8. Du skifter automatisk skalatrin efter anciennitet. Din anciennitet gælder fra din første ansættelse som akademiker.
10. Oprykningsdato er den dag, du stiger et løntrin. Hvis der står 12/99, er du på skalaens sluttrin.
11. Aflønningsbrøk angiver graden af din ansættelse. 37/37 er for eksempel fuld tid.

Skalaløntrinnene kan ses på gl.org under menupunktet løn og ansættelse > løn > løntabeller.
 

 

 

1. Lønnen består af både centralt fastsat løn og lokalløn. Trin 5 angiver, hvilke skalaløntrin du er på efter GL’s overenskomst.
2. Adjunkt/lektor-tillæg. Tillægget er centralt fastsat og stiger efter to og seks år. Anciennitet for dette tillæg regnes fra den dag, du begynder at undervise.
3. Anciennitetsdato er den dag, du begyndte at arbejde som akademiker og er afgørende for, hvornår du skal rykke et løntrin op.

 

Kommentarer

0
You must have Javascript enabled to use this form.