Du er her
Nyhed
|
26. okt 2015

Forsker til gymnasielærere: Inddrag eleverne i jeres teammøder

Foto: 
Lærerne taler alt for lidt om, hvad eleverne skal have ud af undervisningen, lyder kritikken fra ledelsesforsker Anders Raastrup Kristensen. En god ledelse hjælper lærerne med at skabe det fokus, mener han.
Af: Tina Rasmussen

Gymnasielærere kigger alt for lidt på deres undervisning med elevernes øjne.   

Det mener Anders Raastrup Kristensen, der er selvstændig ledelsesforsker og ekstern lektor på Copenhagen Business School (CBS).

Sammen med sin forskerkollega Helle Hein fremlagde han hovedkonklusionerne fra et nyt forskningsprojekt om god ledelse i de gymnasiale uddannelser på en konference i København i fredags.

”Lærerne glemmer at se på kerneopgaven fra elevernes perspektiv. Som lærer er man ikke til for sig selv, men for eleverne,” lød det fra Anders Raastrup Kristensen.

Ledelse skal udpege retning
En god ledelse hjælper lærerne med netop at skabe et sådant fokus, mener han.

”Hvorfor er vi her? Hvad skal vi være anerkendte for? Hvordan gør vi det i det konkrete arbejde? De snakke skal man tage i ledelsesgruppen, så man kan udpege en retning og støtte teamlederne langt bedre,” sagde Anders Raastrup Kristensen.

Han har set flere teamledere på gymnasier, som ”hoppede ind og ud af rollen”, når de følte sig pressede.

”Det er utroligt hårdt at have rollen som teamleder, hvis den ikke er defineret tydeligt nok, og man ikke er blevet klædt tilstrækkeligt på til at varetage den,” forklarede Anders Raastrup Kristensen, der i flere år har forsket i ledelse af selvledende medarbejdere.

”Teamledere har brug for en klarere opbakning. Som teamleder er man leder. Det skal ledelsen melde klart ud – og det skal kollegerne indse.”

Teammøder er spild af tid
Forskningsprojektet, der blandt andet er søsat af Gymnasieskolernes Lærerforening (GL), bygger på observationer på seks af landets gymnasier.
De to forskere har overværet undervisning, teammøder, ledelsesmøder og pauser på lærerværelset. Desuden er en lang række lærere og ledere på de seks skoler blevet interviewet.

En af hovedkonklusionerne i projektet er, at en stor del af lærernes teammøder er spild af tid, fordi der ikke foregår nogen udviklende vidensdeling om undervisningen og dens kvalitet. Det gælder både møder i klasseteam, faggruppeteam og studieretningsteam.

Anders Raastrup Kristensen har især været fluen på væggen i studieretningsteam.

”En af barriererne er, at der stadig er et stort ’fagbureakrati’. Engelsklæreren spørger ikke ind til, hvad det er, religionslæreren vil opnå med sin undervisning og omvendt. Man vil ikke blande sig i,” sagde han.

Brug eleverne
Det er også i studieretningsteamene, Anders Raastrup Kristensen har bidt mærke i, hvor lidt eleverne rent faktisk fylder.

”Lærerne taler ikke om, hvad eleverne skal have ud af undervisningen. Jeg har siddet til møder i studieretningsteam på halvanden time, uden at eleverne blev omtalt på ét eneste tidspunkt,” påpegede Anders Raastrup Kristensen.

Han anbefaler, at lærerne inddrager eleverne i teammøderne. Enten kan repræsentanter for klassen eller hele klassen deltage, foreslår han.

”De enkelte faglærere ser hele tiden det overordnede tema ud fra deres eget fag og perspektiv. Det kan man ikke tillade sig, hvis man inddrager eleverne. Så bliver man nødt til at spørge: Hvis vi skal arbejde med det her tema, hvad vil I så gerne have ud af det?”

Lad en stol stå tom
Anders Raastrup Kristensen understregede, at eleverne naturligvis ikke skal bestemme det konkrete indhold af undervisningen, eller hvordan lærerne skal undervise.

”Men de skal bidrage til, hvad formålet skal være,” sagde han.

Vil lærerne ikke åbne teammøderne for eleverne, kan et alternativ være at lade en stol stå tom ved alle teammøder, lød hans anbefaling.

”Så bliver lærerne hele tiden tvunget til at tænke: Hvad er det egentlig, det her skal give eleverne?”

Underskud af ledelse
I dag er der ifølge Anders Raastrup Kristensen et kæmpe underskud af ledelse i gymnasiet. Han mener, at god ledelse handler om at give lærerne mulighed for at tage ansvar. Og om at understøtte det, der begejstrer lærerne og mindske de ting, der belaster dem.

Han opfordrer ledelserne til at rykke tættere på undervisningen.

”Ryk tættere på lærerne. Tilbyd coaching og vejledning om undervisningen. Gå foran uden at gå i vejen,” lød det fra Anders Raastrup Kristensen.

Læs interview med ledelsesforsker Helle Hein, der har stået i spidsen for projektet: Det er livet på lærerværelset, der skaber vidensdeling

Se hele forskningsrapporten Ledelse af højtuddannede i de gymnasiale uddannelser på gl.org

Kommentarer

5
You must have Javascript enabled to use this form.
Peter Madsens billede

Endnu en kold afvaskning til landets gymnasielærere fra en klog forsker: "Lærerne taler alt for lidt om...", "Lærerne glemmer....". Den sang hører vi ofte her. Hvor havde det dog været velgørende med et par kritiske modspørgsmål.

Tina Rasmussens billede

Artiklen er en reportage fra den konference, hvor forskerne præsenterede resultaterne fra projektet - ikke et interview.

Tina Rasmussen, journalist, Gymnasieskolen

Peter Madsens billede

Jeg er da ganske klar over, at det denne gang er i en reportage, at gymnasielærerne skal have stryg for deres fejl og mangler. Jeg deltog selv i konferencen og var ikke så imponeret over niveauet hele vejen. Men at det ikke er et interview fritager vel ikke den kritiske journalist for at søge mulige korrektiver til den kloge forskers udmeldinger? Der er mange forskere derude, ser man igen og igen her, der synes, at gymnasielærerne gør det dårligt. Skal det altid foregå uimodsagt på vores egne platforme?

Peter Madsen

Aalborg Handelsgymnasium

Tina Rasmussens billede

Når GL har været med til at søsætte et forskningsprojekt og arrangere en konference, hvor resultaterne bliver præsenteret, ville det være mærkeligt, hvis Gymnasieskolen ikke refererede herfra. Vi stiller gerne kritiske spørgsmål, men det havde jo ikke ændret på forskningsprojektets resultater.

Tina Rasmussen, journalist, Gymnasieskolen

Erik Jerlungs billede

Problemet er at disse teammøder er spild af tid. Det siger resten af undersøgelsen også. At inddrage eleverne i tidsspildet vil være endnu et bidrag til den tivolisering af gymnasiet der har karakteriseret udviklingen siden 2005-reformen. Og forskerholdet egen-interesse bør også medtænkes: De tilhører det fedtlag i undervisningssektoren som lever at gøre alt endnu mere kompliceret, så der er brug for endnu flere konsulenter, eksperter og komiske undersøgelser. - En ledelsesforsker vil være uenig med mig. Men hvad skal man med ledelse på et gymnasium? Udover de meget få stille mennesker der sidder på et kontor og får tingene ti lat glide så vi andre kan udføre samfundsnyttigt undervisningsarbejde - uden indblanding.