Folketinget

Rammerne om Folketingets arbejde

Flere fremstillinger af samfundsfagets historiske udvikling fremhæver, at faget har bevæget sig fra en institutionel og regelbaseret fremstilling til en dynamisk, procesorienteret og komparativ analyse. Det finder de fleste af os nok positivt.

Folketinget, skrevet af Hanne Rasmussen, mangeårig medarbejder og chef for Folketingets bibliotek, handler ikke om dagens politik, men om rammerne for Folketingets arbejde. Medlemmernes arbejdsvilkår har ændret sig drastisk de senere år, og derfor har bogen sin berettigelse.  

Den 28. maj 2018 var det 100 år siden, Folketinget og Landstinget flyttede tilbage til Christiansborg. Efter branden i 1884 flyttede man til en nedlagt kaserne i Fredericiagade.

Hanne Rasmussen fortæller grundigt om Folketingets tre store årlige debatter (åbnings- og afslutningsdebatterne samt finanslovsdebatten), om møderne i salen, om referaterne fra folketingssalen, om § 20-spørgsmål, om udvalgsarbejdet og ikke mindst om forligskulturen, hvor det blandt andet fremgår, at der i gennemsnit er enighed om 98 procent af udgifterne, der vedtages i den årlige finanslov.

Der er ligeledes gode afsnit om folketingsmedlemmernes vederlag, kontorfaciliteter og bistand til det parlamentariske arbejde. Ligeledes er der beskrivelser af Christiansborgs indretning og udsmykning.

Men det bedste ved bogen er næsten de mange fotos (gamle og nye) og illustrationer, der er af høj kvalitet. For eksempel er der løbende sket udvidelser af det areal, folketingsmedlemmerne og personalet råder over. Der er langt fra de nyvalgte medlemmers små kontorer til folketingssalen!

Det er bestemt ikke en lærebog, men der er mange interessante oplysninger og som sagt illustrationerne ...