Flere snyder til eksamen

Smartphones og brugen af Google Translate er nogle af forklaringerne på, at flere elever i år blev taget for at snyde til studentereksamen. Ministeriet for Børn og Undervisning varsler nye eksamensformer, og det bakkes op af skolerne.

 

Flere komplekse skriftlige eksamener med fuld adgang til internettet kan blive konsekvensen af, at et stigende antal elever snyder til eksamen.

190 elever på de gymnasiale uddannelser har fået røde ører, efter at de er blevet mistænkt for at have snydt til årets skriftlige eksamener, og antallet af snydesager har været støt stigende i de sidste år.

Ministeriet for Børn og Undervisning mener, det er nødvendigt at ændre de skriftlige eksamener for at forhindre mere snyd, og skolerne bakker op om ideerne.

Flere elever har for eksempel oversat en tekst på spansk ved hjælp af Google Translate på deres smartphone eller via en trådløs netforbindelse på deres bærbare computer.

Fagkonsulent for romanske sprog i Ministeriet for Børn og Undervisning Lene Kirk-Sørensen siger, at der i ministeriet "bliver gjort tanker" om at ændre eksamensformen, så det bliver sværere at snyde. Det kan for eksempel betyde, at der ved den skriftlige prøve i spansk ikke skal laves en direkte oversættelse.
"Man kunne forestille sig, at eleverne laver en delprøve uden hjælpemidler og derefter en mere kompleks prøve, hvor de skal vise tekstforståelse, og hvor de har fuld adgang til internettet. Man kunne også forestille sig, at man tog skridtet fuldt ud og gav adgang til alle hjælpemidler under hele prøven. Det kan for eksempel handle om, at de skal forklare nogle formuleringer i en tekst," siger Lene Kirk-Sørensen.

Ministeriet har været bevidst om at lave prøver, som Google Translate har svært ved at lave en korrekt oversættelse af, men det er svært at konkurrere med den teknologiske udvikling.
"Google Translate og andre oversættelsesprogrammer bliver hele tiden bedre, og hvis vi laver en prøve, som programmerne ikke kan klare, så går der ikke lang tid, før Google Translate er blevet så meget bedre," siger Lene Kirk-Sørensen.

Adgang til internettet
I en række gymnasiale fag er der lavet forsøg med digitale prøver med adgang til internettet.

Undervisningskonsulent Morten Aronsson Olsen fra Ministeriet for Børn og Undervisning fortæller, at forsøget har fået fine evalueringer, og også i 2012-2014 kan gymnasier lade elever aflægge prøver med adgang til internettet i visse fag. Samtidig viser erfaringerne, at i de fag, hvor der har været adgang til internettet, har der ikke været flere sager med snyd.
"Det, at eksaminanderne må komme på internettet ved prøver, skærper deres opmærksomhed på, hvad de må og ikke må, formoder vi," siger Morten Aronsson Olsen.

Et andet tiltag, som Ministeriet for Børn og Undervisning arbejder hen imod, er digital aflevering af skriftlige eksamensbesvarelser med systematisk plagiattjek, som også vil gøre det nemmere at bekæmpe snyd.

Morten Aronsson Olsen vil ikke sætte dato på tiltagene.
"Vi vil ikke have snyd, men vi vil sikre os, at nye prøveformer fungerer, og de vil komme med sædvanligt varsel," siger han.

Hjælp fra onkel professor
På Greve Gymnasium har eleverne gået til skriftlig eksamen i dansk, matematik og samfundsfag med adgang til internettet.
"Det er komplekse eksamener, hvor du må bruge internettet til at søge informationer, perspektivere og eksemplificere. Det er bare ikke tilladt at kommunikere med andre - for eksempel sende opgaven til din onkel, som er professor. Vi har ikke mistænkt nogen for at snyde til eksamen med adgang til internettet," siger tidligere inspektor og nuværende lærer Sanne Yde Schmidt, som har været ansvarlig for forsøget med internet til eksamen på Greve Gymnasium.

Til gengæld blev to elever i 2010 taget i at bruge Google Translate til eksamen i spansk, og de kunne ikke fejre deres studentereksamen samtidig med deres kammerater.

Sanne Yde Schmidt mener også, at nye eksamensformer er vejen frem.
"På Greve Gymnasium mener vi, at eksamensformer med fuld adgang til internettet afspejler fremtidens krav i uddannelse og på arbejdsmarkedet, og det vil også påvirke undervisningen ved, at vi bruger mere tid på at undervise i, hvordan man søger effektivt og sorterer og vurderer i sit materiale."

På Rybners Gymnasium, som både er handelsgymnasium og alment gymnasium, blev fire hhx-elever mistænkt for at have snydt til de skriftlige eksamener i år. To af eleverne blev mistænkt for at have brugt Google Translate i skriftlig spansk, mens to andre formentlig havde brugt dele af deres tidligere skriftlige opgaver i henholdsvis spansk og afsætning.
"Jeg kan ikke huske, at vi i min tid som leder af hhx tidligere har haft elever, som er blevet taget for at snyde ved skriftlig eksamen, men jeg tror desværre, vi kommer til at se mere af det. Generelt snyder elever mere til daglig - for eksempel ved at bruge opgaver fra opgavecentralen og så videre," siger vicerektor Hanne Juul-Olsen.

De fire elevers præstation er dog eksempler på, at resultatet ikke nødvendigvis bliver bedre af at bruge "urent trav" - opgaverne blev ikke vurderet til mere end karaktererne minus 3 og 00.

På Rybners Gymnasium vil eleverne fremover se den løftede pegefinger angående snyd.
"Vi vil fremadrettet arbejde for at indskærpe alvoren omkring snyd i den daglige undervisning. Vi har nu fået skrevet ind i studieordningsreglerne, at hvis der er en alvorligt underbygget mistanke om snyd ved eksamen, bliver eleven bortvist," siger Hanne Juul-Olsen.

Samtidig mener vicerektoren, at det er på tide at tænke i nye eksamensformer for at undgå snyd.
"Vi kan ikke lægge en hinde uden om skolen for at undgå, at eleverne går på internettet. En idé kunne være, at eleverne skulle forsvare den skriftlige opgave mundtligt, så de var nødt til at forklare, for eksempel hvorfor de har brugt en bestemt vending," siger hun.

Eleverne på Svendborg Gymnasium får i klare vendinger at vide, at skolen ser meget alvorligt på snyd.
"Vi gør meget ud af at fortælle dem, at vi ikke accepterer snyd - vi giver den hele armen og appellerer til deres moral, og vi fortæller dem, at vi tjekker, om de snyder. Vi tror dog det bedste om vores elever," siger rektor Jesper Vildbrad.

I Svendborg har de dog også kun én gang haft mistanke om, at en elev havde snydt, men det viste sig at være falsk alarm.

Alligevel mener rektoren også, at det er en god idé at lave nye eksamensformer. På Svendborg Gymnasium har eleverne også været med i forsøget med digital eksamen med adgang til internettet, og Jesper Vildbrad ser gerne, at den eksamensform bliver mere udbredt.
"Det er en eksamensform, som passer til samfundet, de unge er en del af. Den form kan så eventuelt suppleres med test med blyant og papir," siger Jesper Vildbrad.

 

Eksamenssnyd 2011
I forbindelse med de skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser i sommeren 2011 er der mistanke om, at 190 eksaminander har snydt.I alt er der blevet aflagt cirka 150.000 prøver.

Sagerne handler om:
Cirka 25 procent: Brug af ikke-tilladte oversættelsesprogrammer.
Cirka 20 procent: Brug af internettet.
Cirka 50 procent: Gensidig hjælp/ikke-tilladt kommunikation (Det kan for eksempel være sidemanden eller via computer eller lignende).
Cirka 5 procent: Andet.

Kilde: Eksamenskontoret i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen i Ministeriet for Børn og Undervisning.