Rybners Gymnasium har de sidste tre år ikke kunnet oprette en studieretning med musik, fordi der har været for få ansøgere. Mindst 10 elever skal vælge studieretningen, før den bliver oprettet.

Flere elever vælger en studieretning med musik

Studieretninger med musik er blevet mere populære, viser tal fra Danske Gymnasier. I år har Rybners Gymnasium igen oprettet en studieretning med musik efter nogle år uden.

Interessen for de kunstneriske studieretninger er steget. I år har lidt mere end hver tiende elev på det almene gymnasium valgt en studieretning med musik som førsteprioritet. Sidste år var det kun 6,6 procent, som valgte en kunstnerisk studieretning, viser tal fra Danske Gymnasier. 

10,2 %
vælger en studieretning med musik som førsteprioritet
Danske Gymnasier

Fremgangen har de også oplevet på Rybners Gymnasium i Esbjerg. Musiklærer Inger Karlsmose spiller den første tone på flyglet, som hurtigt fylder rummet. 

Rybners Gymnasium har efter nogle år med få ansøgninger på studieretninger med musik i år har oprettet en. Det glæder Inger Karlsmose sig over.

“Det er ligesom at være kommet hjem fra en ørkenvandring, at vi nu har fået et studieretningshold med musik på A-niveau igen. Men vi har også arbejdet hårdt for at få tydeliggjort, at vi kan og vil noget med musik her på stedet,” siger Inger Karlsmose, der underviser det nye 1.g-hold.

For at få flere elever til at vælge musik har de på Rybners Gymnasium lavet forskellige lokale indsatser. Nogle af musiklærerne har blandt andet været ude at promovere musik på folkeskolerne. Derudover er der blevet lavet en introduktionsvideo.

Men det er ikke kun den lokale indsats, der gør, at flere elever vælger musik, mener Inger Karlsmose. Hun peger på, at det kan skyldes, at der med den nye reform er blevet færre studieretninger at vælge imellem.

Musikken udfolder kreativiteten
Selvom interessen er steget, undrer det Inger Karlsmose, at der ikke er endnu flere elever, der vælger studieretninger med musik - især i en tid, hvor man taler om at være innovativ og kreativ, mener hun.

“Jeg kan næsten ikke se noget mere oplagt end en studieretning med musik, hvor vi hele tiden er innovative og udvikler nye måder at arbejde med den praktiske musikdel på. Eleverne er i den grad kreative og medskabere selv,” siger Inger Karlsmose.

Eleverne fra 1.K står rundt om flyglet, der er placeret midt i musiklokalet. Ved det sidder Inger Karlsmose og spiller, mens elevernes summende stemmer breder sig ud i lokalet. En elev spørger Inger Karlsmose, om det er muligt at skrue op for lyden på klaverspillet.

“Nu skal du se, hvordan man skruer op for sådan et,” siger Inger Karlsmose smilende, mens hun åbner flyglet.

Et unikt fællesskab
Musikholdet på Rybners Gymnasium består af 12 elever, hvoraf 11 af dem har studieretningen musik A - engelsk A. Det er den mest populære kunstneriske studieretning, som 7,3 procent af eleverne på det almene gymnasium har valgt som førsteprioritet, viser tallene fra Danske Gymnasier. Den sidste elev har valgt at kombinere musik og matematik.

De har et fællesskab, som man nok ikke har på andre studieretninger.

Inger Karlsmose, lærer
Rybners Gymnasium

Trods en øget interesse for musik er det ikke et adgangskrav til nogen uddannelser, men musik tæller med i elevernes snit på lige vilkår som andre fag på samme niveau. Så selvom at eleverne ikke kan bruge musik direkte til at komme ind på en uddannelse, kan eleverne bruge det til meget andet, mener Inger Karlsmose.

“Eleverne kan bruge musik til at være kreative. De får lov at prøve en masse forskelligt. Vi får besøg af musikere, tager til koncerter og laver sammenspil. De har et fællesskab, som man nok ikke har på andre studieretninger,” siger hun.

Gennem musikken bliver eleverne også udfordret personligt.

“Det er voldsomt grænseoverskridende for nogle og vel berigende for alle at skulle optræde. De afprøver og udvikler sider af sig selv, som er gode at have med i deres videre liv. Og så er der en enorm glæde forbundet med det at spille musik,” siger Inger Karlsmose.