17_2018-NR.7.pdf2_r1.jpg

Samlede besparelser, hvis regeringens finanslovsforslag vedtages