Fagredaktør på stx og hf

Elsker du at formidle dit fag og fagets didaktik, så bliv fagredaktør for CFU på EMU.dk!

Fagredaktør på stx og hf

Elsker du at formidle dit fag og fagets didaktik, så bliv fagredaktør for CFU på EMU.dk!

Vi søger redaktører til følgende fag:

Biologi, biotek, dansk, engelsk, fysik, fransk- og italiensk, historie, idræt, informatik, kemi, klassiske fag,  matematik, musik, naturgeografi, religion, samfundsfag, spansk, tysk.
 

Din profil

Du er fastansat underviser i gymnasieskolen (stx/hf) med mindst 3-4 års erfaring, og du skriver korrekt og flydende på dansk. Du følger helt naturligt med i dit fags udvikling bl.a. på den faglige forenings hjemmeside og i fagrelaterede Facebookgrupper. Og du er klar til at spille en aktiv rolle på de sociale medier i forbindelse med eksponering og udbredelse af materialer.

 

Opgaver

Som redaktør udarbejder/redigerer du materiale til faget på EMU’s websider med stx/hf-lærere som målgruppe. Indholdet udarbejdes og formidles efter faste skabeloner (i Word), og du vil ofte komme til at udarbejde, redigere og formidle materiale efter ministeriets ønsker. Derudover kan du forvente opgaver med eksponering af materiale på sociale medier – bl.a. på Facebook. Der forventes en ugentlig arbejdstid på 2-3 timer. Desuden vil du komme til at deltage i 1-2 årlige fællesmøder/workshops.

 

Praktiske informationer

Fagredaktøropgaverne honoreres med 3.626 kr./måned i grundbeløb (31.marts 2012). Honoraret reguleres med reguleringsprocenten for det statslige område og udgør pr. 1.10.2020: 4.000,33 kr.

Ansættelsen er to-årig med mulighed for forlængelse. 

Yderligere oplysninger får du ved at ringe eller maile til gymnasiekonsulent og EMU-projektleder (stx/hf) Lars Due Arnov på 41898528 eller lada@kp.dk

 

Send din ansøgning senest den 02.11.2020 til Lars Due Arnov på lada@kp.dk.

Søg jobbet