Et par spørgsmål til Allan Kjær Andersen, rektor på Ørestad Gymnasium

Et par spørgsmål til Allan Kjær Andersen, rektor på Ørestad Gymnasium

Det er morsomt at få prædikatet lænestolsantropolog hæftet på sig af rektor Allan Kjær Andersen (AKA) fra Ørestad Gymnasium (Gymnasieskolen 2/10).

Begrebet lænestolsantropologi hører egentlig hjemme i 1800-tallet. Antropologien, som på dette tidspunkt var en forholdsvis nye videnskab, var karakteriseret ved ofte ureflekterede og udokumenterede påstande om de såkaldt »primitive kulturer« i Asien, Afrika og Australien. På behørig afstand, hjemme fra lænestolen, så vestlige forskere sig i stand til at beskrive andre kulturer ud fra det selvfølgelige udgangspunkt, at den vestlige civilisation var den højest udviklede.

Mon ikke AKA mener, at vores kritik af den pædagogiske praksis på hans gymnasium er håbløst forældet og således hjemmehørende i forrige århundrede? Nogle vil sikkert hævde, at pædagogikken på Ørestad Gymnasium således må karakteriseres som en art primitiv kultur, hvis vi skal blive i AKAs billedsprog. Men den udlægning er AKA næppe enig i - jf. hans tre sider lange reklameindslag for hans egen skole.

AKA ønsker ikke at diskutere vores kritik af den pædagogiske praksis på Ørestad Gymnasium. Det er vi oprigtigt talt kede af. Men desværre stopper diskussionen med reformpædagogerne ofte, når man tager sit udgangspunkt i hverdagen i klasse- og på lærerværelset - hvis man altså har et sådant! - og ikke i teoretiske analyser og modeller.

AKA opfatter vores kritik som en tilsmudsning af hans skole og lærere. I vores øjne er det imidlertid et usundt udgangspunkt for en rektor og en skole, der netop er sat i verden for at danne, og uddanne, fremtidens samfundsborgere. Derfor skal rektor Allan Kjær Andersen have en ny chance for at svare på et par konkrete spørgsmål, som læserne af Gymnasieskolen savner svar på:

1)?Hvilken status har det tidligere omtalte dokument »OEG-pædagogik år 0-3« på Ørestad Gymnasium egentlig, og er AKA enig i de pædagogiske konklusioner, der drages i dokumentet?

2)?Ser AKA ikke et potentielt samfundsmæssigt og demokratisk problem, når hans skole tager sit udgangspunkt i følgende citat fra det tidligere omtalte dokument: »Det unikke individ er altings begyndelse og mål - udgangspunkt, metode og målsætning. Den sociale kontekst - skolen som institution, administrationsenheden skoleklasse og enhver anden form for social gruppedannelse, der indgår i undervisningstilrettelæggelsen - bør derfor altid indrettes for bedst muligt at fremme individets muligheder.« (s. 3).

Og til sidst et tillægsspørgsmål: Allan Kjær Andersen er citeret for følgende i Politiken: »Når jeg hører begrebet ?almen dannelse?, kan jeg ikke lade være med at tænke på Goebbels« - vi ser frem til rektorens egen udlægning af dette spændende citat!

Martin Fog-Nielsen og
Mikael Busch
Kolding Gymnasium