The English Handbook

Idéen med at lave en alt i én-bog til engelsk er god. Forhold som litterære perioder, genrer og medier er dækket med én håndbog, der kan læses kronologisk eller anvendes som opslagsbog. Denne anmeldelse anskuer bogen ud fra engelsk på stx A og B.

Bogen er logisk bygget op af den teoretiske, litterære og sproglige viden, en gymnasieelev kan tænkes at have brug for i sit tekstarbejde. Med relevante eksempler lærer man om teksters opbygning, crime fiction, filmanalyse, graphic novels, cli-fi (climate fiction), diskursanalyse, social media, musik, drama og poesi samt andre centrale og marginale aspekter af engelskfaget.

Disse dele er kompetent formidlet på et velformuleret og adækvat engelsk. Glosseringen er behageligt generøs, om end jeg få steder ville have valgt andre oversættelser til konteksten.

Skønt bogen tager udgangspunkt i eksamensopgaver, er det svageste led måske kapitel 7 (How to write …). Her synes formidlingen skematisk; alle opgavetyper søges dækket. Der er gode råd, men selve det håndværksmæssige ved at skrive et godt essay er underprioriteret. Fokus hviler på analyse (fiction, stx A og B), mens ”interpret” og ”comment on” ikke italesættes.

Ej heller nævnes, at essayet bør tage udgangspunkt i forlæggets individuelle særpræg. Der mangler således anvisning i, hvorledes eleven får det bedste ud af sin læsning under skrivningen. Stx B nonfiction er bedre, men savner mere konkrete anvisninger i at dokumentere (både stx A og B).

Denne mangel til trods er Trine Østergaards informative bog en kærkommen gevinst for undervisningen i engelsk. I kombination med supplerende materiale om skriftlighed (for eksempel The Writer af Jesper Engsted) vil denne bog vise sig at være supernyttig. Derfor fem stjerner ud af seks for et effektivt værk med fokus på målgruppens behov.