En topskildring af det USA, vi beundrer og afskyr

Lad denne anmeldelse starte et sted, vi anmeldere normalt ikke begynder: med layoutet, som er yderst vellykket. Det er en fornøjelse at læse bogen med dens fine blanding af velvalgte fotos, gode oversigter over nøglebegreber, figurer, tabeller og en pædagogisk brødtekst – alt på et klart formuleret engelsk.

Indholdet er også i top: Mette Holm har valgt fem temaer: Identitet, som dokumenterer, hvorfor den amerikanske folkesjæl er, som den er, gennem en historisk skildring af immigrationen, værdier og historiske begivenheder, som har påvirket identiteten. Det politiske system med vægt på checks-and-balances. Politiske partier, hvor forfatteren på fin vis illustrerer de to vidtfavnende partier og vigtige forskelle mellem de to – også i historisk perspektiv. Velfærdssystemet med vægt på uddannelse, understøttelse, sundhedssystemet og ældre sættes i perspektiv, herunder den rolle, civilsamfundet spiller. Endelig omhandler sidste kapitel den spansktalende del af befolkningen – fint, det behøver jo ikke altid at være hvide kontra sorte, vi skal læse om.

Set fra et samfundsfagsperspektiv er politik og sociologi fint dækket. Måske kunne vi have ønsket os lidt mere om problemer og udfordringer i amerikansk økonomi.

Hvert kapitel afsluttes med en række spørgsmål, der dækker alle de taksonomiske niveauer. Slutteligt skal fremhæves de rigtig gode tekstopstillinger, der spidsformulerer de begreber/fænomener, der behandles i

kapitlet. For eksempel får læseren en klar opstilling af forskelle mellem det demokratiske og det republikanske parti.

Bogen er primært rettet mod undervisningen i engelsk og samfundsfag i gymnasiet og er ideel til tværfagligt samarbejde.