Du er her
Nyhed
|
28. feb 2017

Ekspertgruppe: Saml de mange forberedende tilbud i en ny uddannelse

Foto: 
Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse afleverede i dag sine anbefalinger til regeringen. Forslagene tæller blandt andet en helt ny uddannelse og en ændring af 95-procent-målsætningen om, at alle skal have en ungdomsuddannelse.
Af: Hanne Hellisen

I dag er der alt for mange tilbud til den ”restgruppe” af unge, som ikke er kommet i gang med en uddannelse eller kommet i arbejde. Der skal derfor ryddes op i antallet af de forberedende tilbud, der skal være mere vejledning til de unge, og så skal 95-procent-målsætningen erstattes af en 100-procent-målsætning.

Sådan lød det fra Stefan Hermann, der er formand for ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse og rektor på Professionshøjskolen Metropol, da han på et pressemøde i dag overrakte gruppens anbefalinger til regeringen. Undervisningsminister Merete Riisager (LA), børne- og socialminister Mai Mercado (K) og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) var mødt op for at tage imod de 47 anbefalinger.

Ny Forberedende Uddannelse
En af de store anbefalinger er at oprette en ny Forberedende Uddannelse rettet mod unge under 30 år. Denne uddannelse skal samle og erstatte forberedende voksenuddannelse (FVU), almen voksenuddannelse (AVU), ordblindeundervisning (OBU) samt produktionsskolernes tilbud, erhvervsgrunduddannelse og kombineret ungdomsuddannelse.

”Den nye Forberedende Uddannelse skal bygge på de rige faglige traditioner, som vi kender fra forskellige og spredte tilbud i dag,” sagde Stefan Hermann.

”Vi får et mere enkelt billede af uddannelserne, og vi vurderer, at det er det, der er behov for.”

Ny institution til ny uddannelse
FVU og AVU er en stor del af den nye Forberedende Uddannelse, og i dag er det VUC, der står for disse tilbud. Ekspertgruppen foreslår dog, at den nye uddannelse skal flyttes ud i en ny institution oprettet til formålet.

”Vi lægger op til, at der bliver etableret et statsligt selveje med betydelig kommunal medfinansiering,” siger Stefan Hermann.

Ifølge ham er det cirka 25 procent af VUC’s aktiviteter, der bliver overtaget af den nye uddannelse, men ekspertgruppen har ikke regnet på, hvad det vil betyde for de enkelte VUC-centre. Derudover er en stor del af VUC’s kursister ikke blandt de helt unge. Den nye Forberedende Uddannelse skal være for unge mellem 16-30 år, men Stefan Hermann understreger dog, at de 16-årige ikke nødvendigvis skal undervises sammen med de 30-årige.

”Jeg vil godt anerkende, at der er en problemstilling, der handler om at VUC’erne har de 25-30-årige. Vi er nødt til at kigge nærmere på det, men noget af det kan man løse med holddannelse, fordi man får en vis volumen. I runde tal vil der være omkring 20.000 årselever.”

100 procent i stedet for 95 procent
Udover et nyt uddannelsestilbud foreslog Stefan Hermann på vegne af ekspertgruppen, at målsætningen om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, skal ændres.

”Ideen, om at 95 procent af en årgang skal have en ungdomsuddannelse, og at man skal måle efter 25 år, har drevet mange gode ting, men det er også for ensidigt. Vi foreslår, at man erstatter den med en 100-procent-målsætning”, sagde Stefan Hermann.

Forslaget om 100-procent-målsætning indebærer, at 90 procent af en årgang senest otte år efter grundskolen skal have taget sig en uddannelse. I dag er dette tal 83 procent. De resterende 10 procent skal opnå erhvervskompetence igennem beskæftigelse.

”Vi vil sende et signal om, at beskæftigelse – det at være en del af arbejdslivet – er en rigtig værdifuld vej for de unge og måske den rigtige trædesten til at starte på en rigtig ungdomsuddannelse,” sagde Stefan Hermann.

Politiske drøftelser om anbefalingerne
Undervisningsminister Merete Riisager vil nu gå i gang med at nærstudere ekspertgruppens anbefalinger, men allerede nu kunne hun sige, at regeringen vil følge anbefalingen om, at en  ny Forberedende Uddannelse skal erstatte en række forberedende tilbud.

”Alle de mange øer af tilbud skal samles, og det er sund fornuft at give de unge én dør at gå ind ad – én indgang til de forberedende tilbud gør det langt mere overskueligt for de unge,” sagde Merete Riisager.

Regeringen vil i løbet af foråret invitere til politiske drøftelser om anbefalingerne, ”for der er bedre veje til ungdomsuddannelse og job,” sagde Merete Riisager.

Besparelser samtidig med flere unge i uddannelse
Efter præsentationen af anbefalingerne var der lejlighed til at stille spørgsmål. Her blev der spurgt ind til, hvordan undervisningsministeren mente, at ønsket om flere unge i uddannelse harmonerede med, at de steder, hvor man typisk samler de unge op, blandt andet på VUC eller på produktionsskolerne, har været udsat for massive besparelser.

Det havde Merete Riisager svært ved at svare på.

”Der er en række forskellige tilbud i dag. Det, der er billedet i ekspertgruppens anbefalinger, det er det samlede billede og ikke de enkelte institutionsformer. Den store udfordring her er uoverskueligheden for de unge. Alt for mange unge er endt som uddannelsesnomader. De har uddannet sig horisontalt og ikke fået en kompetencegivende uddannelse. Så det ekspertgruppen anbefaler, og som regeringen er enig i, er at lave ét forberedende tilbud og sørge for, at kvaliteten er god, og at der er en progression.”

”Men I har skåret ret kraftigt på området, hvorfor skulle en regelforenkling virke, hvis I fjerner pengene fra området?” blev der spurgt.

”Regelforenklingen virker faktisk i forhold til at skabe kvalitet. Den største udfordring er at samle og skabe overskuelighed. Der er rigtig mange, der gør et godt stykke arbejde, også på VUC. Men samlet set er der for få unge, der kommer godt videre både i arbejde og uddannelse. Det handler ikke kun om, hvor mange penge der er til det enkelte tilbud. Vi tillader os faktisk at løfte os op og ikke kun snakke om institutioner, men at snakke om de unge og en helt anden vej for de unge,” svarede Merete Riisager.

”Jeg påstår ikke, at det er nemt. Men de tilbud i dag er så mangfoldige, at selv garvede uddannelsesfolk kan have svært ved finde rundt i dem. Vi siger i dag, at der skal være ét tilbud, men vi har ikke det færdige forslag fra regeringen i dag,” afsluttede Merete Riisager.

Kommentarer

0
You must have Javascript enabled to use this form.