Efteruddannelse - Historie

Efteruddannelse - Historie

Regionalkursus i historie. Nye vinkler på industrihistorien.

Kursusudbyder: Historielærerforeningen for gymnasiet og HF ved Poul Steiner Jensen, regionalsekretær på Fyn.

Formål: Efteruddannelse i industrihistorie.

Indhold: Professor i industrihistorie Per Boje vil kortlægge den fynske industris glorværdige fortid, men også diskutere, hvorvidt fynsk industri har en fremtid. Herved konkretiseres forhold vedrørende dagens økonomiske globalisering og Danmarks internationale placering heri. Lektor Anne Melillo og lektor Harry Haue vil med et undervisningsnært fokus præsentere internetressourcen: Historisk Atlas Fyn. Her vil der blive givet eksempler på, hvordan Historisk Atlas Fyn kan visualisere industrihistorien og den øvrige erhvervsmæssige og kulturelle udvikling på Fyn.

Målgruppe: Historielærere på stx, hhx og htx.

Undervisere: Professor i industrihistorie ved Syddansk Universitet og daglig leder af Center for Industri- og erhvervshistorie, Per Boje.

Lektor Anne Melillo, Odense Katedralskole, og lektor Harry Haue, Syddansk Universitet.

Tid og sted: 3. september 2008. Kl. 9.30-15, Odense Bys Museer, Kirkesalen, Overgade 48, 5000 Odense C.

Pris: 100 kr.

Tilmelding: Skriftlig bindende tilmelding til anne.melillo@skolekom.dk senest 1. juli 2008.

Kontakt: Poul Steiner Jensen. Spørgsmål vedrørende kurset sendes til poul.steiner.jensen1@skolekom.dk