Dopamin til psykologiundervisningen

Denne grundbog søger at formidle psykologi med udgangspunkt i nyere neurobiologisk forskning inden for feltet indlæring og hukommelse. Dermed rammer bogen ind i tidsånden, hvor den empiriske hjerneforskning er en fremherskende tendens inden for faget. Bogen indeholder seks hovedafsnit, som omhandler perception, indlæring, udvikling, motivation, socialpsykologi og personlighed/identitet.

En af grundbogens styrker er at fremstille den moderne neurovidenskabelige psykologi uden at kaste de store gamle psykologiske teorier på møddingen. Tværtimod søges eksempelvis den psykoanalytiske teori integreret med nyere neurologiske synsvinkler, hvor hjernens biokemiske processer danner fundament for lystprincippet.

Den neuropsykologiske beskrivelse af hjernens struktur og processer kobles i indlæringsafsnittet sammen med Banduras sociale indlæringsteori og Seligmans teori om indlært hjælpeløshed. I udviklingsafsnittet forbindes de neurologiske processer med Sterns udviklingsteori samt Kohuts selvpsykologi. Hvad angår begrebet motivation omskrives det hurtigt til emotion, således at det kan danne ramme for en teori om hjernens styremekanismer.

I kapitlerne om socialpsykologi og identitet forbindes fremstillingen ikke så tydeligt med den neuropsykologiske forskning. Det socialpsykologiske kapitel har lidt besynderligt sit fokus på sociologiske teorier (Ziehe, Giddens, Bourdieu), men giver også plads til en fin præsentation af Antonovskys OAS-teori. Identitetskapitlet præsenterer et kludetæppe af forskelligartede personlighedsteorier, som det kræver et solidt fagligt fundament at udlede essensen af.

Med sit fokus på aktuel neuropsykologisk forskning imødekommer denne grundbog et klart behov inden for det gymnasiale psykologifag. Fremstillingen er gennemarbejdet med markerede krydshenvisninger, farvekodede afsnit og hjemmeside med tilknyttede opgaver og tjekspørgsmål.

Læsbarheden er sine steder som svær faglitteratur, hvilket kan volde nogle elever problemer.

Men alt i alt et spændende bud på en moderne grundbog.