Den traditionelle jernindustri i Kina - og dens moderne skæbne / Den militære revolution 1450-1700 / Normale katastrofer

Historie

Til det tekniske gymnasium, men også de øvrige gymnasiale uddannelser

Donald B. Wagner

Den traditionelle jernindustri i Kina
- og dens moderne skæbne

Erhvervsskolernes Forlag 2008
38 sider, kr. 75, inkl. moms
Hæftet har en hjemmeside.

Peter Ruby Schmidt

Den militære revolution 1450-1700

Erhvervsskolernes Forlag 2008
30 sider, kr. 75, inkl. moms.

Rasmus Dahlberg

Normale katastrofer

Erhvervsskolernes Forlag 2008
28 sider, kr. 75, inkl. moms.

Erhvervsskolernes Forlag udgiver en teknologihistorisk serie, der indtil nu er på 11 hæfter, hvoraf tre ovennævnte er sendt til redaktionen. Serien henvender sig fortrinsvis til det tekniske gymnasium, men nogle af bøgerne vil også have interesse på de øvrige gymnasiale uddannelser. Alle er de skrevet i et lettilgængeligt sprog, med gode farvebilleder og med tekniske tegninger, hvor det er relevant. De afsluttes med forslag til videre læsning og er på denne måde gode igangsættere, også til tværfaglige projekter, fx fysik.

Titlen: Den traditionelle jernindustri i Kina lød i mine øre noget støvet, men var en positiv overraskelse. Formålet med hæftet er at give eksempler på vekselvirkningen mellem teknologi, økonomi, geografi og politiske beslutninger gennem tiden.

Formodentlig er højovnen opfundet i Kina allerede 300 år f.v.t., og omkring 1600 var Kinas jernindustri verdens største og mest effektive og havde været det i ca. 2.000 år. I Europa blev højovnen introduceret i 1100-tallet og afløstes efter et par århundreder af blæsterovnen. Hæftet gennemgår derefter kort jernfremstillingens historie. Overalt i Kina fremstillede man jern, men altid tilpasset lokale forhold. I løbet af1800-tallet blev det kinesiske produkt i mange regioner udkonkurreret af billigt engelsk jern.

Det store spring fremad i Kina fra 1958-60 giver nemt associationer til fotos af lykkeligt smilende kinesere, der stolt fremviser nogle jernklumper i forskellige faconer. Uden baggrundsviden er det nemt at se skrottet som et udslag af formand Maos uforstand på linje med hans spurvebekæmpelse, hvilket det måske også var. Men ikke desto mindre viser det sig, at den jernfremstilling, der ses på fotos fra 1960, er en genoptagen af en gammel teknologi, der i nogle regioner stadig blev praktiseret i begyndelsen af 1900-tallet. Befolkningen startede således ikke fra bar bund i 1958 med at opfinde hver sin udsmeltningsmetode, som man ellers nemt har kunnet få indtryk af. Forfatteren mener, at Maos kampagne for jernfremstilling, der var en stor og dyr fiasko, af styret blev omfortolket, så formålet var at »popularisere« jernproduktionsteknologien og ikke i særlig grad at producere noget. Hæftet lever fint op til sit formål og er af interesse for de lærere og klasser, der har de sidste 50 års kinahistorie på programmet.

Hæftet om den militære revolution i middelalder og renæssance tager udgangspunkt i en model af teknologihistorikeren Thomas Hughes. Ifølge ham har et teknologisk system fire faser: 1. Opfindelses- og innovationsfasen, 2. Spredningsfasen, 3. Udviklingsfasen og 4. Momentfasen, dvs. at systemet er blevet en integreret del af samfundet. Hæftets forfatter anvender denne model til at forklare den militære udvikling fra buer og katapulter til udbredelsen af krudtvåben. Hæftet har mange fine illustrationer af våben, fæstningsanlæg, kampscener, krigsskibe og malerier, der hver især er placeret i deres historiske sammenhæng, så også elever uden specifik våbeninteresse vil kunne have glæde af denne publikation.

Den selvmodsigende titel »Normale katastrofer« tager udgangspunkt i en flyulykke på Tenerife i 1977. 583 omkom. Den er skrevet som en case til historie, hvor der anvendes to modeller til at vise, hvordan huller kan opstå i et tilsyneladende sikkert system med ulykker til følge. Men uanset hvor interessant hæftet er, skønner jeg, at undervisningstiden er for sparsom til at bruge tiden her.

Helle Askgaard