Du er her
Nyhed
|
26. sep 2012

De 50 mest brugte ord afslører snyd

Foto: 
Lærere på skoler med Lectio har fået en plagiatkontrol til skriftlige opgaver. Forsker på DTU Philip Bille afslører her hemmeligheden bag systemet.
Af: Johan Rasmussen

Det er dårligt nyt for elever med tendens til at ”låne" lidt for meget fra andre skriftlige opgaver.

I Lectio har lærere nu fået muligheden for kontrollere, om skriftlige opgaver er et plagiat – eller med andre ord en bedre mulighed for at se, om eleverne snyder.

Gymnasieskolen.dk har bedt forsker Philip Bille fra Institut og Informatik og Matematisk Modellering på Danmarks Tekniske Universitet(DTU) om at forklare, hvordan programmet virker.

”Jeg vil ikke løfte sløret for alt. Eleverne skal jo ikke vide for meget. Jeg kan dog sige, at systemet sammenligner opgaver med alle opgaver afleveret i Lectio i de sidste 10 år. Systemet tjekker ikke kun hele opgaver, men også enkelte afsnit,” siger han.

Tidligere kunne lærere lave krydstjek på én til én-kopiering, og dermed var det nemmere for elever at ændre på ord eller formuleringer fra de opgaver, de kopierede fra.

50 ord
Det nye system er en del mere avanceret.

”Systemet tjekker de enkelte sætninger for de 50 mest brugte ord på dansk - de såkaldte stopord. Systemet tjekker sætningsstrukturen for ord som og, eller, der, i. Det betyder, at eleven ikke bare kan finde synonymer eller lave om på formuleringer i teksten, da det ikke vil ændre på stopordenes struktur,” siger Philip Bille, som har været specialevejleder for Morten Mølgaard Frølich og Kristoffer Hansen, som har udviklet programmet.

Den kvikke læser spørger så måske, om eleven ikke bare kan ændre på stopordene?

”Det vil betyde, at du skal lave så meget om, at du skal bruge mere energi på det, end på at lave din egen opgave,” siger Philip Bille.

Alle afsnit
Systemet spiller også på andre strenge end de 50 mest brugte ord. De enkelte afsnit i teksten bliver sammenlignet med andre afsnit i alle opgaver i Lectio-systemet.

”Systemet beregner, hvor stor afstanden er mellem det nye afsnit og originalafsnittet. Systemet beregner, hvor stor afstand der skal være på to afsnit, før det er et plagiat. Hvis en elev skriver et afsnit lidt om, bliver det afsløret,” siger Philip Bille.

Ingen falske anklager
Forskeren understreger, at plagiatkontrollen er indstillet konservativ.

”Vi vil ikke risikere for mange falske positiver. Systemet rapporterer derfor kun, når det er slående plagiat,” siger Philip Bille.

Det betyder, at elever ikke fejlagtigt bliver anklaget for at snyde. Læreren får at vide, hvis opgaven eller dele af den er plagieret, og præcis hvor i teksten det er. Men det er op til læreren at vurdere, om eleven snyder.

Programmet er en prototype. DTU vil søge forskningsmidler til at udvikle det yderligere. Programmet skal blandt andet gøre det muligt at vurdere. hvordan elever snyder, hvilke typer opgaver de snyder med og så videre. 

Kommentarer

8
You must have Javascript enabled to use this form.
Kjelds billede

Er det slet ikke problematisk, at andre (Lectio) end elevernes lærer læser de pågældende opgaver fra de foregående år? Opgaverne er jo ikke er afleveret med viden om, at de vil blive brugt på denne måde, og slet ikke, at opgaverne sågar vises for andre, hvis der er match?

Anne-Mettes billede

Det er en svaghed, at systemet tilsyneladende kun bygger på sine egne opgaver. Checkes internettet som sådan ikke? Når mine elever i en lang årrække har afleveret opgaver i Fronter, hvorfra jeg rapporterer til Ephorus, ville det være en god idé at kunne importere den enkelte lærers indrapporterede opgaver fra Ephorus eller andre databaser.Hvordan er udsigterne for, at jeres system vil kunne kontrollere opgaveplagiering fra lukkede databaser som fx studienet.dk?

Philip Billes billede

Anne-Mette: glimrende spørgsmål. Det er nærliggende og ganske nemt teknisk at udvide systemet til at kunne importere opgaver fra andre databaser. Vi håber at kunne tilføje en sådan funktionalitet i nær fremtid. Mht. lukkede databaser kan vi (netop fordi de er lukkede) ikke importere opgaverne fra dem direkte. Men systemet gør det implicit. Hvis en studerende afleverer en opgave fra en lukket database kommer den automatisk med i lectios database. Dermed kan man kun håbe på at snyde og undgå at blive opdaget med sådan en opgave hvis man er den første og eneste den bruger den.

Anonyms billede

Men har i ret til at læse og behandle opgaver som er henvendt til en lærer og ikke til offentlig anskuelse? Der må vel være noget fortrolighedskrænkende over dette.

Martin Holbøll, Lectios billede

Det plagiatresultalt læreren kan vælge er få vist er anonymiseret, for alle andre skoler end lærerens egen.

Nielss billede

Det er imponerende, at I har fået tilladelse til at benytte tidligere afleverede opgaver til et andet formål end det, de blev afleveret til (at blive rettet af elevens egen lærer). Jeg har tidligere som censor for tredjeårsopgaver fra UVM fået at vide, at jeg ikke måtte beholde censoreksemplaret af opgaven, hvis ikke eleven udtrykkeligt havde skrevet under på en tilladelse.Har ministeriet mon også ændret syn på denne tolkning af ophavsretsloven, eller er der simpelthen sket ændringer i den lov?

Johannes Hee Jeppesens billede

Hej Phillip Billespørgsmål fra en studerende: er der mulighed for at eleven selv kan gå ind og scanne sit dokument for plagiat, hvis han/hun nu er i tvivl?

Karsten Aaens billede

Kære alleMåske lidt sent denne kommentar - men har I tænkt over dette her:Hvad med referater? Ofte skal eleven jo give et referat eller et resume af en tekst. Og der er det jo mega svært at lade være med at bruge de samme ord som i teksten. Og når man sammenfatter, referer eller opsummerer en tekst, bruger man jo netop de samme ord som står i teksten...Måske skulle man bare udvikle nogle andre stile-opgaver i gymnasiet?