Dansk – didaktisk set

Masser af guldkorn og inspiration

Hvis man er en erfaren lærer, kan man bladre lettere hen over starten på de fleste af artiklerne i Dansk – didaktisk set, hvor settingen for undervisningen præsenteres, da man godt kender eleverne, tidligere læreplaner, generelle erfaringer og lignende. Men derefter er der masser af guldkorn og omsættelig inspiration. For en ny lærer formoder jeg, at hele bogen vil være brugbar fra ende til anden, hvis man ikke bliver forskrækket over det meget store antal ‘du kunne også …’-forslag.

Bogen indeholder 14 artikler skrevet af forskellige mere eller mindre faste personer i danskfagets udvikling med for eksempel tilknytning til Dansklærerforeningen, læreplanen og pædagogikum. I flere tilfælde kan jeg derfor i artiklerne læse relevante uddybninger og didaktiske overvejelser til den nye læreplan og vejledning. Emnerne er for eksempel Skriftlig progression, Værket, Læreren som skrivedidaktiker, Nyhedsformidling og Om innovation.

Generelt er artiklerne af højt niveau med inspirerende, præcis begrebsbrug og gode didaktiske begrundelser, hvor jeg følte, min tid blev byttet til øget indsigt og idéer til undervisningen. De fleste artikler indeholder desuden mange gode forslag til forløb og konkrete øvelser. Enkelte steder blev forslagene for ukonkrete, eller der var lidt tomgang i en pointe, og jeg blev en smule irriteret på teoretiske forslag, der ikke tog hensyn til begrænsninger i betalt adgang til hjemmesiders materialer eller tidsmæssige udfordringer.

Alt efter ens egen ekspertise vil en erfaren lærer nok have forskelligt udbytte af de forskellige emner. Personligt var jeg meget glad for Undervisningen i litteraturhistorie og Dokumentarfilm som værk og fik ikke så meget ud af Global dannelse. Men stadig fik jeg understreget en del inspirerende betragtninger og har hidtil brugt to af kapitlerne som baggrund for min egen undervisning.