Studienet.dk-snyd. Stop redaktørerne!

Jeg ved ikke, hvordan I har det? Men - mon ikke I har det som mig: Jeg ville ønske Studienet.dk hen, hvor peberet gror. Studienet.dk tjener primært deres penge på at lægge opgavebesvarelser ud på alle studentereksamensopgaver. Så kan eleverne (mod betaling, naturligvis) frit bruge løs af disse besvarelser. Og – har jeg erfaret - downloade dem alle sammen , så de til fx skriftlige terminsprøver og årsprøver kan hente svarene – pynte lidt på formuleringerne - og altså snyde. Firmaet Studienet.dk opfordrer eleverne til at lade være med at snyde. På den måde prøver de at fralægge sig ansvaret. Men det er jo blot ord. Det, de tjener deres penge på, er, at de frister eleverne til at snyde ved at gøre alle disse besvarelse tilgængelige (mod betaling, naturligvis).

Studienet.dk’s aktiviteter ødelægger utrolig meget for - både elever og lærere: Ikke blot fristes eleverne til at snyde, men læringsprocessen kortsluttes, når eleverne i stedet for at arbejde med opgaverne og aktivere hjernen, i stedet bare leder efter blokke, de kan kopiere ind. Lærerne fratages styringen af læringsprocessen og skal i stedet bruge arbejdstimer med detektivarbejde. Jeg har selv fanget to elever i snyd. Men det var da et kæmpearbejde, når man sidder der og skal rette 24 elevers skriftlige opgaver og tjekke, om der er kopieret blokke ind fra Studienet.dk. Det føles så meningsløst. Det er på godt jysk TRÆLS. Og man kommer til at hade Studienet.dk. De to elever, som var pressede unge mennesker – ja, mit forhold til disse elever blev totalt ødelagt – og ulykkeligt for dem blev de ikke studenter sammen med resten af holdet. Det var bestemt ikke sjovt.

Hvordan kan Studienet.dk’s aktivitet med at lægge opgavebesvarelser ud stoppes? Her tænker jeg, at redaktørerne på Studienet.dk må adresseres. Der sidder redaktører for alle fag i gymnasiet. Disse redaktører er medsammensvorne i Studienet.dk’s lunkne aktiviteter. Redaktørerne må være højtuddannede fagpersoner. Det kan man se på deres besvarelser. Enten forstår de ikke, hvor skadelige deres aktiviteter er for hele gymnasiesektoren – eller også er de til salg for ussel mammon. Vi må bede Studienet.dk offentliggøre, hvem disse redaktører er, og så må vi der arbejder i sektoren: undervisere, rektorer, fagkonsulenter, faglige foreninger osv. gøre dem opmærksomme på, hvilke store skadevirkninger deres aktivitet har for vores pædagogiske arbejde med eleverne. At være fagredaktør på Studienet.dk er måske heller ikke den bedste anbefaling man kan have med, hvis man søger arbejde i gymnasiesektoren. Man kan forestille sig at man ikke vil få den bedste modtagelse på lærerværelset, hvis man dukker op og frejdigt siger: ”Hej, jeg er redaktør fagredaktør på Studienet.dk.”

Jeg har sendt nedenstående til redaktionen på Studienet.dk: redaktion@studienet.dk.
”Til redaktørerne på studienet.dk
Jeg har fået oplyst, at I som redaktører medvirker til at lægge besvarelser af skriftlige studentereksamensopgaver op på Studienet.dk. I skal vide, at vi som gymnasielærere anser jeres arbejde for undergravende for vores pædagogiske arbejde. Det, I tjener jeres penge på ved at oploade besvarelserne, er destruktivt i forhold til mit pædagogiske arbejde med eleverne. Eleverne fristes til at skyde genvej, hvilket er særdeles ødelæggende i forhold til indlæringsprocessen. (Jeg er godt klar over, at Studienet.dk opfordrer til at undlade at snyde. Men det har jo absolut ingen effekt og er bare noget, firmaet skriver for at have ryggen fri). Det er voldsomt frustrerende som lærer at skulle bruge timer på, med tungt detektivarbejde, at finde ud af, hvem der i bunken af besvarelser har snydt ved brug af Studienet.dk. Endelig skal I vide, at der for eleverne er menneskelige tragedier forbundet med den måde, I tjener jeres penge på, da elever, der falder i fælden, ikke bliver studenter sammen med deres klassekammerater.
Jeg vil opfordre jer til stoppe jeres aktiviteter og at gå i dialog med fagkonsulenterne for at finde en måde, hvorpå man kan støtte eleverne uden at give mulighed for direkte snyd.
I øvrigt vil jeg bede Studienet.dk oplyse på hjemmesiden, hvem der er redaktører for de forskellige fag. Det er normal praksis, at man oplyser, hvem der er forfatter til teksterne/opgavebesvarelserne, for der er vel ikke tale om en sags lyssky aktiviteter?
Venlig hilsen
Troels Wolf, biologilærer på Solrød Gymnasium”

Vi er omkring 15 tusinde gymnasielærere i Danmark. Behøver vi finde os i, at disse få redaktører med samme uddannelse som os selv sidder og generer vores pædagogiske arbejde under dække af, at de vil hjælpe eleverne? Det gør vi naturligvis ikke – i al fald behøver vi ikke lide i tavshed! Vi må reagere på Studienet.dks usympatiske forretningsmodel. Vi må fortælle dem og deres firma, hvordan vi oplever det – og vi må opfordre de faglige foreninger og fagkonsulenterne til presse på for at få ændret tingenes urimelige tilstand.
Her er nogle muligheder for henvendelser:
Man kan kontakte Jean-Christophe Balmisse, der er redaktionschef, Studienet.dk.

Hvis du er lærer på en ungdomsuddannelse, kan du få gratis adgang til Studienet.

Hvor ”begejstret ” du er for Studienet.dk, kan du også berette om på trustpilot.

Jeg håber, at rigtig mange kolleger vil kontakte Studienet.dk, deres redaktionschef og deres redaktører. Skriv. Skriv. Skriv. Set fra mit synspunkt ville det bedste være, om alle akademikere ud fra en etisk stillingtagen simpelt hen ville udlade at lade sig ansætte og bruge i den slags stillinger, hvor kunderne/eleverne lokkes på glat is med færdigkøbte besvarelser, og hvor gymnasielærernes arbejde saboteres. En anden løsning kunne være, at redaktørerne mødtes med de relevante fagkonsulenter og faglige foreninger og diskuterede sig frem til en løsning, som begge parter kan leve med.