Hvad er en fagforenings opgave egentlig?

Kursus: ”Køn, normer og elevtrivsel”
Normer og forventninger til køn har stor betydning for unges trivsel og fællesskab. Hvordan kan man som underviser eller vejleder forholde sig reflekteret til de normer, der former vores forståelser af køn? Og hvordan møder vi unge, der bryder med normer for køn - fx elever, der ønsker at bruge et nyt pronomen eller navn? Med kurset, som GL-E udbyder i samarbejde med Sex og Samfund, kan I indlede drøftelserne på skolen.

Helt ærligt. Det her er bare for meget. Hvad rager det ævl mig. Vi taler om forsvindende små minoriteter. Og det kan da vel ikke være min fagforenings opgave at tage sig af det.

Mine løn – og arbejdsforhold er skide lige meget. Åbenbart. Lønfremgang og ordentlige arbejdsforhold er ude i periferien. Men det der identitetspolitiske bræk, det kan man bruge tid og kræfter på. For min regning? Intet har man gjort under Coronakrisen for at skabe tryghed og sikkerhed i forbindelse med arbejdet. Næ, nej. Som lalleglade fæhoveder har man efterplapret, hvad Danske Gymnasier og Ministeriet har blæst ud i pressen: ”Vi er så glade for at have vores elever tilbage”. Ikke et ord om de risici, vi går på arbejde med. Ikke antydningen af krav om risiko -og ulempetillæg med den fare, vi er udsat for. Men elever med problemer med deres kønsidentitet, det kan min fagforening tage sig af. Gud Fader Bevares!