Dunkle valgregler skaber demokratisk problem op til HB-valget

Jeg lancerede i 2019 en ny politisk liste sammen med Gitte Husted Madsen fra NEXT Sukkertoppen og Dan Enevold Sundbæk Uhrenfeldt fra College360. Listen opstiller syv kandidater til Hovedbestyrelsesvalget 2022 med det formål at afslutte forskelsbehandlingen af erhvervsgymnasierne. Vi kalder os for Hhx-, htx- og eux-Listen, så GL’s medlemmer ikke er i tvivl om, hvad vi står for.

Navnet Hhx-, htx- og eux-Listen har vi benyttet åbent og aktivt på de sidste tre repræsentantskabsmøder. Derfor overraskede det os, at GL’s sekretariat i forbindelse med opstillingen gjorde os opmærksom på, at det må vi ikke hedde.

Tvangsdøbt med et tal
På de officielle valgkort og plakater er vi blevet påtvunget det meningsløse ”Liste 5”. Men er et navn ikke blot et navn, som Shakespeare siger? Jovist. Og måske er der mening i galskaben, for 5 er det antal procentpoint, vores medlemmer er bagefter på lønnen. Desværre må vi heller ikke kalde os for 5%-Listen.

Men navneforbuddet er kun et eksempel på en række begrænsninger, der synes designet til at gøre livet besværligt for nye politiske initiativer som vores.

Som GL-medlem skal man holde tungen lige i munden, når man skal sætte sit kryds til marts: På valgplakaten fremgår det ikke, hvem ”Liste 5” er, eller hvad vi står for. Dog modtager man som GL-medlem et link til listernes valgudtalelser. Og hvis man har tålmodigheden til at trykke sig igennem alle fem lister, kan man finde ud af, hvad de står for.

Den påtvungne anonymitet hindrer et oplyst valggrundlag. Det havde da været enormt meget nemmere, hvis vi blot kunne kalde os ved vores navn!

Det kan vel umuligt være i nogens interesser, at medlemmerne får svært ved at finde ud af, hvad nye lister som vores står for. Skulle man være kritisk, kunne man tilføje: Eller kan det?

Grundlaget for navneforbuddet fortaber sig i det uvisse
Valgreglerne for GL’s Hovedbestyrelsesvalg følger ifølge Sekretariatet i hovedreglen de kommunale valgregler. Men det er svært at forstå, for bestemmelsen om påtvungne listenavne findes ikke i de kommunale valgregler. Og i andre fagforeninger må listerne gerne bære selvvalgte navne. Det gælder for eksempel i Djøf.

Vi har gennemsøgt GL’s vedtægter, men her står heller ikke et ord om navnebegrænsningen. Og hvad værre er: Der står heller ikke noget på hjemmesiden. Intet som helst.

Hvis man kigger historisk på det, har det ellers tidligere været muligt at bruge listenavne i GL. Vores nuværende formand kommer ligefrem fra en liste, der tilbage i 1980erne hed ”GLOP”, hvilket stod for GL’s Opposition. Siden forlod man oppositionen, og i dag er Liste 1 ikke interesseret i at liberalisere den ikke-eksisterende navnelovgivning. Måske fordi man ved en lodtrækning i starten af 1980erne blev tildelt det mest eftertragtede listenummer. Nemlig det, der kommer først.

Hvem har bestemt det?
Men hvis navneforordningen ikke står nedskrevet, hvor kommer den så fra? Hvem har besluttet det? Dette har Sekretariatet faktisk undersøgt. På baggrund af vores forespørgsel - men ikke på vores opfordring - er der blevet foranstaltet en advokatundersøgelse, hvoraf det fremgår, at den oprindelige beslutning blev taget tilbage i 1985 - af et forretningsudvalg. Imidlertid er forretningsudvalget ifølge samme advokatundersøgelse ikke beslutningsdygtigt i dette spørgsmål. Men GL’s Hovedbestyrelse har siden alligevel fastholdt beslutningen.

Beslutningen er ikke godkendt i Repræsentantskabet. Men den burde i det mindste have været drøftet her. Og hvis det står til os i Liste 5 – Hhx-, htx- og eux-Listen – bliver den det også på næstkommende Repræsentantskabsmøde.

Er bestyrelsen berettiget?
Men historien er ikke slut. Vi beder sekretariatet undersøge, om listeformændene vil tillade, at vi anvender vores rigtige navn i en parentes efter listenummeret. Sekretariatet sender spørgsmålet videre til Hovedbestyrelsen, hvor kun de etablerede lister sidder. Hovedbestyrelsen er splittet i spørgsmålet, men ender med at afvise anmodningen uden nogen videre begrundelse, andet end at det vil resultere i et ”navnecirkus” så kort tid inden valget.

Her kan man vel tillade sig at sætte spørgsmålstegn ved, om Hovedbestyrelsen er berettiget i at beslutte valgreglerne? Hovedbestyrelsen har jo selv tydelige interesser i at bevare et system, der tildeler de første numre – og dermed også de øverste placeringer på valgplakaten – til de siddende lister.

Lister med mundkurv på
På dette tidspunkt står vi altså med et navn, vi ikke har ønsket, og som ingen kender. Vi leder efter en udvej og kommer i tanker om, at i det mindste kan orientere medlemmerne om den påtvungne navneforandring til ”Liste 5”.

Hidtil har GL’s sekretariat op til HB-valgene kunnet hjælpe med at udsende fysiske valgmaterialer til medlemmerne op til valget, fx en lille flyer. Men nej. Det må man ikke længere, forlyder det. Hovedbestyrelsen har tilsyneladende truffet beslutningen. Efterfølgende finder vi ud af, at vi heller ikke må orientere medlemmerne elektronisk. Hvem der har truffet denne beslutning, har vi ikke kunnet få svar på.

Er det Hovedbestyrelsen, der blander sig i valgreglerne? Har de noget imod, at listerne klæder medlemmerne forsvarligt på til et demokratisk valg? Det tror og håber vi ikke. Men hvad er så begrundelsen?

Et demokratisk problem for GL
Gode råd er efterhånden dyre. Jeg er sikker på, at ingen i GL sidder og tænker, at nu skal vi hæve barren for de nye lister. Men hvis en bestyrelse blander sig i de valgregler, der påvirker deres egne chancer for genvalg, så må den forvente kritik. Valgregler skal stå klart og tydeligt beskrevet i vedtægterne eller på hjemmesiden, og bør kun kunne ændres efter forudgående drøftelse på Repræsentantskabet.

Og så giver det altså overhovedet ingen mening, at listerne skal påtvinges et navn! Slet ikke et navn, der giver så lidt mening som et nummer i en talrække. Hvis vi skal have påtvunget et navn, bør det i det mindste være et navn, der siger noget om listernes politiske ståsted eller fokuspunkter.

Jeg kan forstå, at Hovedbestyrelsen på baggrund af denne sag har åbnet op for at genbesøge navnereglerne, og det hilser vi velkomment. Men det er dybt problematisk, at beslutningen er skudt til hjørnespark, indtil en gang i næste valgperiode, og at beslutningen tilsyneladende træffes internt i Hovedbestyrelsen. Vi er alvorligt bange for, at de kryptiske valgregler kan være med til at kaste grus i hjulet på nyetablerede lister som vores. Og så er det sandsynligt, at det går lige som til sidste valg, hvor de etablerede kandidater tomlede hen over de nye kandidater. Et demokratisk problem, kalder vi det.

I Hhx-, htx- og eux-Listen (Liste 5) vil vi kæmpe for at få etableret fair og utvetydige valgregler, der som et minimum er drøftet i og godkendt af Repræsentantskabet.

God valgkamp.