Spørgsmål vedrørende OK 21-aftalen - og opfølgningen

Jeg kan forstå, at ja-fortalere på repræsentantskabsmødet fremhævede, at vi har fået indrømmelser på arbejdstids-området. Jeg må indrømme, at jeg ikke selv har læst aftalen så positivt, og egentlig har planlagt at stemme nej af netop samme årsag. Men man skal jo ikke gøre sig blind for positive muligheder - så jeg vil da gerne stille et par spørgsmål og komme med et par forslag, der under alle omstændigheder kunne pege fremad:

1) Når forhandlergruppen fremhæver, at vi med aftalen får langt mere transparens, betyder det så, at TR senest ved årets afslutning har krav på at se ledelsens ”planlægningstal” - forstået således:
a) at ledelsen skal kunne fremlægge de ved normperiodens begyndelse estimerede timetal på de enkelte opgaver for den enkelte medarbejder, og at dette så skal drøftes i sammenhæng med medarbejderens faktiske tidsregistrering, eller
b) at ledelsen kan slippe afsted med bare at opliste medarbejdernes samlede portefølje og knytte et samlet ”planlægningstal” (formentlig lige netop det antal timer, der svarer til medarbejdernes årsnorm!) til denne?

Hvis det er b), der er svaret… er det åbenlyst ikke noget, der i praksis vil give mere transparens på de skoler, hvor ledelsen ikke ønsker det. Så jeg må gå ud fra, at i hvert fald GL’s forhandlere snarere fortolker det som a). Denne fortolkning må vel så direkte eller indirekte fremgå på skrift et eller andet sted? Og hvis dette er tilfældet, kalder det da på en hurtig opfølgning:
GL må kræve, at denne fortolkning af ”planlægningstal” kommer ud til rektorerne, så bestemmelsen kan blive efterlevet! Og selvfølgelig også til TR’erne, så de kan være obs på at kræve tallene udleveret - altså i den fuldt udfoldede udgave.
Ellers vil aftalen på dette område næppe være noget som helst værd i praksis.

2) Vore forhandlere fremhæver, at vi med aftalen har fået ”blåstemplet” muligheden for lokale aftaler (fordi denne er nævnt?), og at rektorerne må forventes at blive meget mere åbne for sådanne, fordi de gerne vil slippe for alle de forfærdeligt mange samtaler med medarbejderne.
Muligheden for at indgå lokale aftaler jo også i de to forrige overenskomster har været positivt nævnt, uden at det har forhindret arbejdsgiversiden i med alle midler at modarbejde denne mulighed. Så jeg vil spørge, om den såkaldte ”blåstempling” f.eks. indebærer, at GL nu kan presse ministeriet til at understrege over for rektorerne, at lokale, underskrevne arbejdstidsaftaler er fuldt ud legitime og accepterede? Eller om vi på anden måde har udsigt til noget, der reelt kan sandsynliggøre en større åbenhed for lokalaftaler?

I forlængelse af den formulerede forventning om en stor åbning for lokale arbejdstidsaftaler er der også på andre måder kraftigt brug for en hurtig opfølgning, hvis det skal blive til en realitet:
- GL må orientere alle TR’er om de forventede muligheder for et gennembrud på dette område, udsende en løbende opdateret statistik over den aktuelle udbredelse af aftaler (skuffe- og underskrevne) samt ikke mindst en skabelon for en ”mønsteraftale” (fuld transparens fra start til slut, alle akkorder forhandlet med TR osv.), plus et eksemplar af den hidtil bedste aftale, der er indgået, osv.
- GL må opfordre alle lærerkollegier til at diskutere muligheden og rejse kravet lokalt, hvis der er lærer-opbakning til det. Det er jo angiveligt nu, slaget skal slås - inden ledelsen bare finder en samlebånds-metode til samtalerne. (- Eller ’det store gennembrud’ kommer til at handle om en ”aftalemodel”, hvor ”aftalen” bare består i at gøre samtalerne frivillige…?)
Jeg håber selvfølgelig, at ja-flertallet i HB allerede har lagt sådanne offensive planer.
Og til de skoler, hvor det store gennembrud for en acceptabel aftalemodel ikke måtte komme, skylder aftalens fortalere vel også en forklaring på, hvordan man konkret kan bruge de individuelle samtaler om medarbejdernes individuelle tidsregistreringer i en fornuftig kollektiv proces i GL-regi. Umiddelbart kan man jo nemlig frygte, at det bare bliver en række småubehagelige oplevelser for både kolleger, der har registreret for lidt (kunne der så ikke blive plads til nogle yderligere opgaver…?), og kolleger, der har registreret for meget (er mindre effektive end deres kolleger).

Jeg glæder mig til at få svar!

Mvh Falle Hjorth,
Frederiksberg Gymnasium