GL - fagforening eller elevorganisation?

Her under Corona-krisen har GL’s hovedbestyrelse med formand Tomas Kepler i spidsen været meget aktive i forhold til at rådgive ministeren om, hvad man bør gøre på gymnasieområdet. Man ser mange artikler og nyhedsbreve fra GL, der udtaler sig hårdt og kontant på sine medlemmers vegne, selvom disse ikke altid helt kan se sig selv i de udmeldinger. Man har efterhånden vænnet sig til, at når GL markerer sig i medierne, så er det altid ud fra et elevsynspunkt. Det er synd for eleverne, at de skal fraværsregistreres, undvære internet til eksamen mm. Det er meget sjældent, at GL har formået at sætte sig på debatten som repræsentanter for lærerne. Hvad betyder det egentligt for lærerne og vores arbejdsvilkår, at der kommer en reform, ny fraværsbekendtgørelse, nye eksamensregler mm? Det lader ikke til være interessant og dermed synligt. Oftest tages i stedet elevernes og den uddannelsespolitiske position.

Det samme gælder her under Corona-krisen. I et brev til ministeren fra GL udtales nemlig, at man skal erstatte eksamen med årskarakterer på stx/hhx/htx, men det må ikke stå alene på hf åbenbart, fordi vi ikke har tradition for at give årskarakterer. Ligeledes skrives der, at eleverne skal have ret til reeksamen efter sommer. Alt det er vel velment og bunder sikkert i en hensyntagen for elevernes retssikkerhed, som jeg ingenlunde anfægter. Dog undrer det mig rigtigt meget, at man ikke også tænker på lærernes arbejdsvilkår i det her tilfælde. For det første er det ret nemt at se, at vi hf-lærere på denne måde bliver skævvredet i forhold til vores andre kolleger, hvad angår arbejdsbelastning. Vi skal gennemføre eksamen så vidt muligt (måske på helt nye digitale vilkår), og ellers kan vi se frem til et indtog af reeksaminer i efteråret, samtidigt med, at vi skal prøve at få nye hold op at stå – måske stadig virtuelt?

Vi bliver næppe kompenserede for denne skævvridning, og der er også en anden vinkel, der slet ikke er blevet belyst. Vores fagforening nævner nemlig ikke, at der reelt set også er tale om, at nogle af deres medlemmer bliver udsat for et dårligere arbejdsmiljø end andre. Mest åbenlyst er risikoen for smitte. Som fagforening mener jeg, at ens fineste formål er at beskytte medlemmerne og sikre dem et ordentligt arbejdsmiljø med rimelige lønvilkår. De anbefalinger, man nu er kommet med til ministeren, gør det direkte modsatte.

HF fylder ikke meget i det samlede billede, og på papiret kan det synes af få lærere, og vi er ikke særligt godt repræsenteret i hovedbestyrelsen. Jeg håber dog, at man vil tænke sig om og være varsom i sine udmeldinger, så man ikke ender med at kaste nogle af sine medlemmer ud i en urimelig arbejdsbelastning, der tilsyneladende ikke kan stoppe i dette skoleår, og derudover ud i direkte smittefare. Måske kunne GL undersøge muligheden for corona-tests af alle hf-lærere, inden de med frygt og bekymring sendes ud i klasselokalerne igen. Alternativt kunne GL lade det være op til ministeren at bekymre sig om elevernes retssikkerhed og i stedet forholde sig til deres medlemmers arbejdsvilkår.

Svaret er som altid, at hovedbestyrelsen er demokratisk valgt og derfor kan udtale sig på alle medlemmers vegne. Det har jeg stor respekt for, men generelt bør der i GL snart ske en forskydning i indsats, så lærernes arbejdsvilkår står over uddannelsespolitikken.