Stop ukritisk brug af digitale læringsplatforme

I denne tid svømmer min mail, Lectio og Facebook over med ideer til, hvordan man kan benytte digitale læringsplatforme i forbindelse med fjernundervisning. Gymnasielærere fortæller ivrigt om, hvordan de har fundet smarte hjemmesider, hvor eleverne kan uploade tekster, lyd og video, som nemt kan rettes og deles, og det er helt gratis!

Selv her på Gymnasieskolen.dk fortæller en lærer om, hvordan programmet Discord er nemt og gratis, og man mister ikke styringen, når elever skal arbejde i grupper.

Der er ikke noget, der er gratis, og betalingen er alt den information, som eleverne nu ufrivilligt tvinges til at give selskaber.

Hvis man ser nærmere på selskabet Discord, så kan man læse, at de har rejst over 200 millioner dollars fra investorer, det er gratis at benytte programmet, og de har hjemme i det solrige San Francisco. Allerede her bør alle advarselslamper blinke.

Som gymnasielærer har man et ansvar overfor sine elever, og man bør ikke udsætte eleverne for unødvendig risiko i fremtiden. Jeg anbefaler derfor, man ikke benytter digitale læringsplatforme, medmindre med er helt sikker på, at eleveres information ikke bliver videregivet til andre selskaber.

Der er brug for en smileyordning inden for digitale læringsplatforme.
Det er nærmest umuligt for den enkelte lærer eller skole at vurdere, om en platform videregiver information om elever, eller om de ikke gør. Der er brug for en instans, som kan undersøge digitale læringsplatforme og give dem en glad smiley, hvis eleveres data ikke videregives og en sur smiley, hvis elevernes data videregives.

Er man i tvivl, om en læringsplatform videregiver information om eleverne, så bør man ikke benytte platformen.