Skal vi ende som SOSU-assistenterne?

Noget, som undrer mig gevaldigt, er, at GL ikke i langt større grad arbejder for at give sine medlemmer gennemsigtige arbejdsvilkår igen. GL har ikke arbejdet tilfredsstillende for, at vi igen fik en fast forberedelsesfaktor pr. undervisningstime. Og det er heller ikke til at se, at de har arbejdet for at give os faste timer til at rette opgaver (i forhold til det enkelte fags mål af skriftlighed). I stedet for har man nærmest hjernedødt forhandlet om højere løn. Men hvad skal man med mere i løn, når så mange gymnasielærere ikke formår at løse de opgaver, de er sat til at løse inden for den normerede tid?

Dette har forståeligt nok fået flere gymnasielærere til at stille sig selv spørgsmålet, om det kan betale sig at være med i GL. For hvorfor skal man være medlem af GL, når GL ikke formår,og ikke engang arbejder tydeligt for at give os gennemsigtighed i vores løn og arbejdsvilkår? Kunne man så ikke bare blive medlem af en gul fagforening, eller DJØF og IDA (hvor mange allerede er medlem)? Det ved jeg mange tænker på. Men det er, som om GL’s ledelse ikke har fingeren på pulsen i forhold til, hvad der reelt set er brug for i gymnasieverdenen.

Siden OK13 er der sket så mange ændringer, som ikke kun skyldes omprioriteringsbidraget. Men arbejdsopgaverne i gymnasieverdenen i dag er blevet til the Wild Wild West. Der er ingen regler mere, og det er ikke længere gennemsigtigt. Det har medført adskillige problemer, hvoraf jeg vil nævne nogle få her.

Folk går på deltid, men arbejder fuldtid
Dels ser vi hos særlig de humanistiske lærere den samme tendens, som man ser hos SOSU-assistenter og hjælpere. Der er der rigtig mange, der vælger at arbejde på deltid. FOA har nemlig ikke været i stand til at arbejde for tilfredsstillende arbejdsvilkår for SOSU-folket, men har kun været i stand til at få lidt stigning i lønnen. Til gengæld skal sosu'erne løbe stærkere end nogensinde før, hvilket har medført, at det nærmest er normalt at være på deltid i den branche. Det er blevet sådan, at det er de færreste, der kan holde til det job på fuldtid. Det samme ser vi også ske på gymnasierne. Mange lærere vælger at gå ned i tid, fordi de ikke kan klare arbejdet på den normerede tid. Det kan så godt være, at de er ansat til 28 timer, men reelt arbejder 37-40 timer for at kunne levere et produkt, de selv kan acceptere. Men lønnen er kun til de 28. Hvor er GL’s ledelse henne her? Det eneste, jeg synes at høre, er nogle små host fra deres side.

Mangel på kompetente undervisere
Et andet problem, som er vokset kraftigt igennem de sidste seks år, er at det er blevet rigtig svært at skaffe undervisere til særlig de naturfaglige fag. Nogle steder har man næsten givet op og ansætter folk, som slet ikke har kompetencerne på plads. Det kunne måske være ok, hvis man så gav dem efteruddannelse samtidig. Men efteruddannelse er der hverken tid eller råd til, hvilket der ellers var før OK13. Der bliver ellers uddannet mange naturfaglige folk fra universiteterne. Men de vælger undervisningsbranchen fra pga. de udvandede uigennemsigtige arbejdsvilkår ,vi har. Før OK13 kunne man godt finde undervisere til dette, selvom lønnen ikke helt var på højde med det, man fik i det private. Men gode arbejdsforhold kunne tiltrække folk, da det ofte betyder mere end lønnen. Men nu får vi både en mindre realløn og har dårligere arbejdsvilkår, og derfor er det endnu sværere at få disse folk ind i undervisningsbranchen. Og det på trods af at naturvidenskab ellers er ved at blive meget populært blandt de unge.

Store forskelle i arbejdsbyrden
En ting, som virker 100 % uretfærdigt, er, at der er stor forskel på arbejdsbyrden, i forhold til hvorhenne i landet du bor. Jeg kender til eksempler på, at man på et gymnasium i et udkantsområde kan have et fag, der på fuldtid svarer til 375 undervisningstimer, og ellers har man ikke nogle andre ansvarsområder. Mens man på et andet gymnasium kan finde en lærer, som har det samme fag, men skal have 750 undervisningstimer. Lønnen er den samme, men arbejdsbyrden er dobbelt så stor. Hvordan kan GL se igennem fingre med den slags? Og her er det bare for let igen at påstå, at det er ledelsens skyld, og at ledelsen må gøre noget ved det. For det handler langt mere om, at ledelserne også er pressede pga. en dårlig overenskomst lagt sammen med besparelser. Ledelserne har ligeså meget brug for klare gennemsigtige regler, så det også bliver nemmere for dem at agere i dette og skabe ordentlige rammer for den gode undervisning. Sorteper ligger ikke nødvendigvis hos ledelsen på det enkelte gymnasium. Det ligger på Christiansborg, for det er dem, der har ødelagt noget, som egentlig fungerede rimeligt før.

Merarbejde uden ekstra løn
Og hvad med det her problem, som jeg møder igen og igen. En ældre underviser bliver afskediget eller går på pension, og andre skal overtage underviserens hold. Fint nok at overtage andres hold. Men hvis man går fra at have en fuldtidsstilling det ene år med 540 timers undervisning, til at man nu skal have et ekstra hold, der så giver 135 timer oveni, men ikke får mere i løn, så virker det mystisk. Før OK13 var dette gennemsigtigt, og man kunne forstå ens lønseddel i forhold til arbejdsindsatsen. Det kan vi ikke mere. Så hvordan kan det være, at GLs ledelse klapper i deres små hænder over en overenskomst, der giver 8,1 % lønstigning på tre år, når arbejdsbyrden for mange er steget med 25 %? For resten så ser den ikke ud til at komme i nærheden af de 8,1 % alligevel pga nogle smarte teknikaliteter.

Ja, ok sådan kunne jeg jo fortsætte. Og jeg har hørt alle de flade undskyldninger for, at politikerne ikke vil aflønne os på den måde igen. Men det er jeg ret ligeglad med. Det kan da godt være, at det er op at bakke at få ordentlige arbejdsvilkår igen. Men GL har været i stand til at arbejde for det før, og så kan man også gøre det igen. Så enkelt er det. En anden fordel ved at få gennemsigtige arbejdsvilkår, som vil være positivt, er, at det ikke i samme gran vil kunne lade sig gøre at indføre besparelser, uden at det tydeligt kan aflæses på kvaliteten. Det vil betyde, at kvalitetsforringelser bliver politikernes ansvar. Det er det i bund og grund også nu, men det er bare sværere at gennemskue i dette uigennemsigtige system, og derfor er det os, der pt. får skylden. Så kære ledelse hos GL, kæmp for ordentlige gennemsigtige arbejdsvilkår igen, også selvom det er svært og op ad bakke. I har jo selv bedt om at sidde på de poster, og så må I også leve op til ansvaret!