Kæmp for VUC'erne, før det er for sent!

Der er ingen, der er i tvivl om, at de gymnasiale uddannelser har været under voldsomt pres de seneste år, men særligt VUC-sektoren bløder, og det lader ikke til at stoppe. Det startede med FGU’en samt muligheden for, at fx erhvervsskoler kan udbyde fag og dermed gå i direkte konkurrence med VUC’erne. Det er desuden blevet ekstremt vanskeligt for HF-elever at komme videre på universitetet, hvilket mange af dem stadig vil. Udover 2%-besparelserne er VUC’erne yderligere blevet ramt i forbindelse med nedskæringer på taxametertilskuddet, særligt på fjernundervisning, der rammer GSK hårdt.

Det er selvfølgelig eleverne og kursisterne, der bliver de store tabere. Ligeledes kan det få alvorlige konsekvenser for det samlede uddannelsestilbud til unge og voksne på landsplan. For på et tidspunkt ender nogle af de mindre VUC’er med at måtte lukke, hvilket indskrænker danskernes muligheder for kvalificeret efter-/og videreuddannelse. VUC samler motiverede kursister op, der ikke har passet ind i gymnasiets rammer. Flere af mine HF-kursister læser på universitetet nu. Og det ville de ikke have gjort, hvis de ikke havde gået på VUC. De har forinden været andre steder, men de har brug for den rummelighed og mangfoldighed, vi kan give på VUC.

Men det er også lærerne, der taber. Vi, der har valgt VUC som arbejdsplads! Som VUC-lærer oplever man en hverdag, der er præget af stor usikkerhed og omskiftninger. Vi møder også mange socialt og psykisk sårbare kursister og elever, der har brug for mere opmærksomhed for at kunne udvikle sig fagligt. VUC-lærere er oftest også spændt hårdt for med eksamen og censur både vinter og sommer, og med den nye reform er nogle særlige faggrupper (KS og NF) blevet dobbeltbelastet på eksamensfronten med både intern og ekstern eksamen. Mange VUC-lærere oplever desuden større skævvridning af skemaet. Det tvinger flere til at gå på deltid for at undgå arbejdsuger på 50 timer+.

VUC’erne på landsplan betaler også for det massive ledelsessvigt, vi har været vidner til på VUC Syd, hvilket har givet os alle et dårligt ry. Når jeg læser om, at der nu skal fyres igen, så er der ikke langt fra Lyngby til Haderslev lige pludselig, og vi føler med vores jyske kolleger. Det bliver igen medarbejderne, der må betale regningen for dårlig ledelse og massive besparelser.

Derfor er det afgørende, at GL går aktivt ind i kampen for at stoppe besparelserne og udhulingen af VUC-skolerne, både for fortsat at kunne tilbyde unge og voksne et fagligt stærkt uddannelsestilbud i nærområdet, men også af hensyn til de gymnasielærere, der underviser der.

Sandie Langer Christensen, lektor i dansk, engelsk og italiensk på VUC Lyngby, kandidat til GL’s hovedbestyrelse for Liste 2