Du er her
Interivew
|
10. nov 2017

Formand: Stem og få indflydelse på din egen pension

Egon Kristensen er formand for bestyrelsen for MP Pension, som administrerer 110 millarder pensionskroner. Han arbejder også som musik- og historielærer på Ikast-Brande Gymnasium.

Når du afleverer mange tusinde kroner af din løn til en pensionskasse, så bør du også bruge din indflydelse på, hvordan de investeres, mener formanden for MP Pension, Egon Kristensen.
Af: Johan Rasmussen

Dagen efter kommunalvalget er det muligt at stemme igen.

Denne gang er det valget til bestyrelsen i MP Pension, det gælder. Det er her gymnasielærere har deres pension investeret.

Mens kommunalvalget blandt andet handler om ældrepleje, vuggestuer og kultur, så handler valget i MP Pension om, hvordan medlemmernes opsparing på omkring 110 milliarder kroner skal investeres og administreres.

Formand for bestyrelsen Egon Kristensen må dog konstatere, at kun cirka 10 procent af medlemmerne benytter muligheden for at stemme - det tal må meget gerne blive højere, mener han.

“Når man lægger 60.000 til 80.000 kroner af sin årsløn i en pensionskasse, så har man også en interesse i at forholde sig til, hvordan pengene bliver investereret,” siger Egon Kristensen om pensionskassen, som er medlemsejet, og hvor alt afkast derfor skal gå direkte tilbage til medlemmernes pension.

Han arbejder to dage om ugen som musik- og historielærer på Ikast-Brande Gymnasium og bruger de andre tre dage på bestyrelsesarbejdet i MP Pension. Han har tidligere været tillidsrepræsentant og siddet i GL’s hovedbestyrelse.

Skattely på Bermuda
Denne dag har han haft ekstra travlt. Politiken har en historie på forsiden om, at danske pensionskasser har investeret i selskaber med adresser i såkaldte skattely.

MP Pension har investeret 9 millioner kroner i et amerikansk selskab med adresse på Bermuda, hvor skatteprocenten er nul. Det er ikke ulovligt, men de lækkede ‘Paradise papers’ viser, at visse selskaber gør store krumspring for at undgå at betale til fællesskabets skattekasser ved at benytte sig af skattely.  

“Investeringen er ikke ulovlig eller strider mod MP Pensions retningslinjer for investeringer, men nu har vi aftalt, at vi på næste bestyrelsesmøde vil tale om den slags investeringer og arbejde med det fremadrettet,” siger Egon Kristensen.

Etik og ansvarlighed er vigtig
Ind imellem popper den slags sager op. Selv om investeringer, som kan rejse etiske eller moralske spørgsmål i medierne og blandt medlemmerne, fylder meget lidt af den samlede investering på 110 milliarder kroner, så er det også en vigtig del af bestyrelsesarbejdet, mener Egon Kristensen.

“Det er umuligt at investere i en global verden, uden der en gang imellem er selskaber, som måske ikke er helt “rene”. Vi investerer for eksempel også i Kina og Rusland. Men vi har en lang række retningslinjer for ansvarlige investeringer, som skal overholdes,” siger Egon Kristensen.

For nylig trak MP Pension sine investeringer ud af den amerikanske detailkæde Walmart, da gentagne forsøg på at få kæden til at acceptere basale arbejdstagerrettigheder ikke lykkedes.

Ifølge Egon Kristensen er omkring en procent af MP Pensions formue investeret i selskaber, som arbejder med fossile brændstoffer.

“Jeg og bestyrelsen mener, at det er bedre, at påvirke disse selskaber indefra i en mere klimavenlig retning, frem for at trække os ud og lade andre købe aktierne. Men på sigt vil investeringer i fossile brændstoffer komme til at fylde endnu mindre,” siger Egon Kristensen.

Højt afkast er vigtigt
Når medlemmerne via deres pensionsordninger lægger store summer i MP Pension, er det i sidste ende, fordi de skal have noget at leve af, når de går på pension.

“I sidste ende er et højt afkast det vigtige for vores medlemmer. Det er bestyrelsen, som lægger rammerne for, hvordan vores penge skal investeres, og det kan medlemmerne få indflydelse på ved at stemme,” siger Egon Kristensen.

Han beskriver investeringer i pension som en balance mellem at få et højt afkast uden at løbe en alt for stor risiko. Det kan for eksempel betyde, at der bliver skruet op og ned for, hvor stor andelen af pensionsformuen, som skal investeres i aktier, er år for år.

Sparer for lidt op
Og der er brug for gode afkast til fremtidens pensionister. Egon Kristensen peger på, at flere medlemmer kan stå med en pensionsudfordring i fremtiden.

“Der er en udfordring i forhold til, at de kommende generationer lever længere, og pensionen derfor skal række til flere år. Samtidig er der medlemmer, som er på deltid, og derfor ikke får sparet nok op til pensionen,” siger Egon Kristensen.

Han mener, det er vigtigt, at MP Pension hele tiden er i tæt kontakt med medlemmerne og meget gerne, mens de er unge.

“Hvis man først begynder at interessere sig for sin pension, når man er oppe i årene, så kan det være for sent at gøre noget ved den,” siger Egon Kristensen.

Har du børn, er du blevet skilt?
Han fortæller, at det blandt andet derfor også er vigtigt, at MP Pension har tæt kontakt med medlemmerne, og at medlemmerne også interesserer sig for deres pension.

“Der er store muligheder for at skræddersy din pension i forhold til, hvor du er i livet. Der er for eksempel forskel på, om du har børn eller ej, om du er blevet gift eller lige er blevet skilt. Vi vil gerne arbejde på at give en proaktiv service over for medlemmerne, så de får mest ud af deres pension,” siger Egon Kristensen.

På spørgsmålet om, hvad det bedste argument er for at stemme til bestyrelsesvalget i MP Pension, siger han:

“Det er os medlemmer, som ejer MP Pension og får afkastet, og det skal vi selvfølgelig have indflydelse på.”

 

Kommentarer

2
You must have Javascript enabled to use this form.
Sussanne Blegaas billede

Sussanne Blegaa

Det kan glæde, at MP Pension har trukket sine investeringer ud af Walmart på grund af virksomhedens brud på basale arbejdstagerrettigheder, ligesom bestyrelsen vil overveje investeringerne i skattely. Men når det kommer til klimaforandringerne, som truer den fremtid som kommende pensionister og deres børn skal leve i, så tøver Egon Kristensen. På sigt, skriver han, vil MP Pensions investeringer i fossile brændstoffer komme til at fylde mindre end de nuværende ca. 1 milliard kr. Men globale temperaturstigninger på 3 grader og havstigninger på 2 m. i dette århundrede anses nu for mere og mere sandsynligt, hvis emissionen af CO2 ikke inden for de allernærmeste år nedbringes drastisk. Der skal anvendes samme rettidige omhu i forhold til investeringerne i de fossile selskaber som i Walmart. MP Pension skal ikke støtte at f.eks. Exxon, som MP Pension har investeret 57 millioner kr. i, får lov til at fortsætte sin mangeårige lobbyisme mod klimaet og får lov til at udvinde alle de fossile brændsler i deres reserver, hvoraf en stor del skal forblive under jorden, hvis Parisaftalens mål om maksimalt 2 graders opvarmning skal nås.
Sussanne Blegaa og Thomas Meinert Larsen

ek@ikast-gym.dks billede

Egon Kristensen

Kære Sussanne Blegaa og Thomas Meinert Larsen
Vi har fortsat samme mål i sigte, men vi ser vejen til målet forskelligt.
Med frasalget af Walmart har bestyrelsen vist, at der er grænser for vores tålmodighed. Men frasalg er ikke pensionskassens første løsning. Vi udøver først og fremmest aktivt ejerskab, og vi mener, at det har en større effekt end et frasalg.
Vi har netop afholdt et dialogmøde, hvor vi fokuserede på børnearbejde – en anden vigtig dagsorden. På dialogmødet var der bl.a. et oplæg fra vores samarbejdspartner Hermes EOS, som i praksis udøver det aktive ejerskab i størstedelen af vores investeringer.

Både jeg og de medlemmer, der deltog, fik indtryk af, at Hermes udfører et grundigt stykke arbejde.

Vi overvejer løbende effekten af vores aktive ejerskab, og vi er parate til at frasælge, når effekten udebliver. Det er en konkret vurdering hver eneste gang.

Til orientering vil jeg fremhæve, at MP Pension har:

• Ca. 1. mia. investeret i selskaber med fossile aktiviteter. Det svarer til en ca. 1 % af vores samlede investeringer.

• Afsat 5 mia. til klimavenlige investeringer.

Med venlig hilsen
Egon Kristensen, bestyrelsesformand, MP Pension.