Du er her
Debatindlæg |
07. sep 2017

Snyderne skal da ikke bestemme, hvordan eksaminer skal afholdes

Af: Jeppe Kragelund

De enkelte fags eksamensformer skal tage afsæt i pædagogiske og faglige begrundelser - ikke i en frygt for snyd!

Det undrer mig derfor, at vores undervisningsminister, Merete Riisager, nu vil lukke for internetadgangen under de skriftlige eksaminer for at fjerne snyd.

For det første er det naivt at forestille sig, at en lukket skole-internetadgang vil fjerne ulovligt brug af internettet, da en opkobling via en skjult mobiltelefon nemt gøres uden de store it-kundskaber.

For det andet skal "snyderne" ikke have lov at bestemme over pædagogiske og faglige begrundelser for eksamensformer.

Forslag: Opret central it-løsning
Jeg vil derfor foreslå, at ministeren sammen med forligskredsen arbejder på, at man fra centralt hold tilbyder skolerne et it-system til overvågning af de computere, som eleverne anvender til eksamen.

Der findes allerede udviklede og afprøvede programmer, som holder øje med ulovlig brug af internettet gennem logning af skærmbilleder. Programmet lægges på den enkelte elevs computer inden eksamen og slettes igen efterfølgende.

Snyd er uacceptabelt
Jeg vil slutteligt gerne rose ministeren for at tage eksamenssystemet meget alvorligt. Jeg deler til fulde bekymringer omkring snyd. Det er helt afgørende, at der er og kan være fuld tillid til vores eksamenssystem som en legitim del af vores bedømmelsessystem og efterfølgende optagelsesprocedure til videre uddannelse. Snyd er naturligvis ganske uacceptabelt. I yderste konsekvens kan snyd jo betyde, at "en snyder" kommer ind på en uddannelse på bekostning af en anden elev. Derfor er det en indsats værd at implementere et nationalt system til logning. IT-snyd kan fjernes uden at begrænse brugen af IT til eksamen, hvor det giver faglig mening.

Jeppe Kragelund
Næstformand i GL
Formand for GL's uddannelsesudvalg
Valgt til hovedbestyrelsen for Liste 3

Kommentarer

1
You must have Javascript enabled to use this form.
Nils Fruensgaards billede

Nils Fruensgaard

IT bestemmer eksamen
Ja - Jeppe har ret : Snyderne skal ikke bestemme hvordan eksamen skal foregår.
Men den moderne teknologi, som alle bruger i uddannelse, fritid og arbejde skal være medbestemmende om eksamensformerne.
Vi må straks droppe de gamle traditionelle mønstre for eksamen og karaktergivning og evaluering, som har hjemme i et uddannelsessystem uden computere. De store skriftlige eksamener i gymnastiksalen med computere duer ikke længere.
Lav nye eksamensformer der arbejder med flere nationale korte skriftlige prøver uden IT-hjælpemidler. Meget mere portefølje-skrivning i den daglige undervisning med store og små opgaver som evalueres med flere interne prøver (mundtlige eksamener), hvor elevens portefølje og faglige viden og faglige IT-kompetencer afprøves. Dette system vil hæve elevernes IT-kompetencer, sikre de faglige mindstekrav, give et fleksibelt system, hvor der kan afholdes eksamener på alle tider af året uden den store logistik. Dette giver eventuelt også mulighed for at droppe de afsluttende årskarakterer, således at holdets lærer ikke er enebestemmende om elevens karakterniveau uden ankemuligheder. Dermed bliver læreren en vejleder og ikke en dommer.