Du er her
Debatindlæg |
26. maj 2017

Skal GL arbejde for at sænke lønnen, eller skal GL arbejde for at hæve den?

Af: Sigrid Jørgensen

Man kan med rette spørge, om GL til næste overenskomstforhandling skal arbejde for at hæve eller sænke lønnen, måske endda fjerne adjunkt/lektor-undervisningstillæg, TR-tillæg eller diverse overgangstillæg? Lad mig slå fast: Liste 2´s politik har altid været at kæmpe for lønforbedringerhøjere pension og - nu vi er ved det: for bedre arbejdsvilkår.

Som jeg nævnte på GL´s repræsentantskab, har fagtillæggene en længere historie. Det var oprindelig et tillæg til fysik, som var et mangelfag. Med et tillæg kunne man både fastholde og rekruttere; man kaldte tillægget "apparatopstilling", men oprindelige var det kun fysiklærere i 3.g, der fik det – som kompensation for de timer, de brugte på at hente, opstille, reparere og sætte på plads.

Andre gymnasiekolleger med eksperimentel undervisning og på flere niveauer stillede krav om et lignende tillæg. Efterhånden blev det udbetalt til bl.a. biologi, kemi, geografi og en række kunstneriske fag (billedkunst, mediefag, drama og musik).  

Der var en konflikt mellem nogle faglige foreninger, som i 2005 ikke kunne blive enige om en omfordeling, men i 2011 lykkedes det GL at omlægge fagtillægget til alles tilfredshed. Der var nu den samme resurse til henholdsvis a, b og c-niveau. Flere lokalaftaler udvidede brugen af dette centralt fastlagte funktionstillæg.

Der findes andre centrale funktionstillæg, f.eks. til pædagogikumvejledere og samlingspassere, arbejde ud over den tidsregistrerede undervisning; de centralt fastlagte tillæg kan ikke ændres, og jeg er sikker på, at mange, også tillidsrepræsentanter, kunne ønske sig flere obligatoriske tillæg.

Lønspredning kan være svær, hvis ikke umulig at forklare. Der findes jo samlet set  flere centralt og lokalt aftalte tillæg, f.eks. K-tillæg, it- og stedtillæg. Og er det rimeligt og retfærdigt, at to kolleger med samme fag på to forskellige skoler får forskellige stedtillæg? Nej, set udefra giver det ingen mening.

Det, der imidlertid giver god mening, er åbenhed om det ofte tabubelagte emne: Lønnen. Tillidsrepræsentanten vil gerne afholde GL/klubmøde om skolens lønpolitik, hvor den enkelte gymnasielærer kan sammenligne sin løn med skolen eller alle landets kolleger (gl.org, søgeord: Tjek din løn). Hvis man ved at sammenligne kan se, at lønnen er skæv, bør man naturligvis gøre noget ved det. Det gælder om at støtte sin tillidsrepræsentant i lønforhandlingerne. Det er indlysende, at tillidsrepræsentanten altid vil forsøge at nå et godt forhandlingsresultat, uanset om der er nedskæringer eller faldende elevtilgang på vej.

Tillidsrepræsentanten ligesom GL´s hovedbestyrelse kan kun opnå det bedst mulige resultat med medlemmernes fulde opbakning.

Liste 2 vil fortsat kæmpe for at opnå de bedst mulige resultater - centralt og lokalt - med medlemmernes støtte.

Og ligesom tidligere vil vi kæmpe for at bevare fagtillægget.

Sigrid Jørgensen

Formand for liste 2

Kommentarer

5
You must have Javascript enabled to use this form.
Jan Heyckendorff-Diebolds billede

Jan Heyckendorff-Diebold

Jeg håber ved "gud" da ikke, at GL overhovedet kan komme på den ide, at arbejde for en sænkelse af lønnen. Det vil være stik imod min interesse. I så fald har jeg ikke brug for GL som samarbejdspartner! Jeg synes vi har travlt og jeg ønsker en højere timeløn således jeg kan købe mig selv fri til mere tid med familien. Jeg synes hamsterhjulet drejer så stærkt at jeg knap kan følge med.

Rob Veltmans billede

Rob Veltman

Som IB lærer er det fuldstændig umuligt at få pædagogikum. Man får bare en stor mellemfinger af undervisningsministeriet: "Ikke vores problem find din egen løsning." Så det er meget svært for mig at få pædagogisk og didaktisk uddannelse. Jeg synes at GL endelig skulle gøre noget ved det her problem. Udover det synes jeg, at vi skal have mere i løn indtil arbejdsbelastning er mere på plads. Som enlig lærer på mine fag er det umuligt at lette opgaverne så det er ikke en løsning. Mere i løn er.

Jonas Landsvigs billede

Jonas Landsvig

Jeg håber da heller ikke, at GL på nogen måde vil arbejde for en sænkelse af lønnen, men efter OK 13´s timetælleri giver det jo ingen mening at arbejde for flere fagspecifikke tillæg, derimod burde man arbejde for generelle lønforbedringer, hvilket heldigvis også fremgår af GL's overenskomstkrav, og i den forbindelse kan en afskaffelse af samtlige fagspecifikke tillæg måske bruges i en forhandling. Resultatet kunne jo blive en højere og mere fair løn til alle.

Sigrid Jørgensens billede

Sigrid Jørgensen

Til Jan Heyckendorf:

Spørger du mig, står jeg fast på fagtillæggene. Jeg repræsenterer imidlertid kun den ene af tre lister i GL.

Til Rob Veltman:

Det er nyt for mig, at lærere på IB ikke skulle få pædagogikum. Det undersøger jeg nærmere, for hvad skulle begrundelsen være?

Mvh.

Sigrid

Rob Veltmans billede

Rob Veltman

Så vidt jeg forstår er begrundelsen, at for IB er der ingen krav om at have pædagogikum. Desuden så har jeg forstået, at en substantiel del af pædagogikum er meget dansk system specifik. Skolen kan komme uden om det for en del af lærerne, der underviser på HTX, ved at komme med begrundelsen, at man ikke kan få pædagogikum på IB. For mig er det desværre umuligt fordi som eneste biologi- og kemilærer skulle de søge 2 lærere til IB undervisningen i mellem periode. Ministeriet siger bare køb nogle kurser på de private, ikke vores problem.