Castellano - spansk grammatik

Spansk

 

Titel: Castellano - spansk grammatik
Forfatter: Bente Skov
Forlag: Haase & søn?Pris: 160 kroner, 176 sider

Vurdering og anmeldelse: Lina Pape Dreier******

Nyt grammatisk redskab

Forfatterens mangeårige erfaringer med spanskundervisningen kommer tydeligt til udtryk i denne spanske grammatik.
Bogen er et grammatisk redskab, som kan anvendes af både personer med få spanskkundskaber til at lære den spanske basisgrammatik og af øvede som et opslagsværk, hvor de kan finde svar på mere spidsfindige spørgsmål.
De mange paragraffer er meget struktureret opstillet i 14 kapitler, hvor kapitel 1-10 drejer sig om ordklasserne, mens de sidste fire kapitler omhandler områderne: afledninger (diminutiver og augmentativer), sætningslære, retskrivning og udtale. Alle kapitlerne er rigt forklaret med spanske teksteksempler, der er oversat til dansk. Paragrafferne er pædagogisk anskueliggjort blandt andet via markeringer med fed, farverne sandfarve og rød samt opstillinger i skemaer. Det er nemt at finde svar på et grammatisk problem via en overskuelig indholdsfortegnelse, stikordsregisteret samt en oversigt med de latinske grammatiske betegnelser på omslagets inderside. På trods af denne oversigt har forfatteren dog valgt både at skrive de danske og latinske betegnelser ved hovedoverskrifterne samt udelukkende at anvende danske betegnelser ved udvalgte ord.
I oversigten på indersiden finder man ud over forklaringen af betegnelserne også henvisninger til, hvor i grammatikken man kan læse yderligere om det pågældende område. Bogen indeholder også et forslag til en rettenøgle på omslagets inderside og en oversigt over de tre regelmæssige bøjninger, hvilket ligeledes understøtter den pædagogiske tilgang til grammatikundervisningen.
Bogen er et gennemført og brugervenligt redskab, som kan anvendes til forskellige niveauer i den daglige grammatikundervisning.