Carte Blanche

FRANSK

Bare vi havde haft de muligheder fra starten

Carte Blanche

Jutta Fitzner og Trine Rhein-Knudsen under medvirken af Birgit Mogensen

Forlag: Gyldendal

Pris: Grundbog m. cd: 275,- kr.

Øvebog: 75,- kr. (engangsbog)

Grammatik: 125,- kr.

CD-boks: 600,- kr.

Interaktive øvelser - onlinelicens: 1995,- kr. (engangsydelse)

Endelig kom der et nyt og fremtidssikret system til begynderundervisningen i fransk. Systemet er bygget op omkring 3 basisbøger: Grundbog med indlagt cd, øvebog og grammatik. I grundbogen lægges der vægt på sprogets kommunikative aspekt, men progressionen i elevernes/kursisternes sprogbevidsthed og korrekthed sikres også.

Grundbogen er forsynet med en cd-rom med oplæsning af bogens første 10 kapitler og alle bogens lytteøvelser, så hver enkelt bruger kan høre og genhøre tekster og øvelser og indstille øret på talt fransk. Til hele grundbogen hører desuden en cd-boks med alle tekster indtalt af franske skuespillere, så man i klassen kan træne lyttekompetencen, som er særdeles vigtig for kommunikationen, som er grundbogens omdrejningspunkt. Ud over den egentlige læsetekst består hvert kapitel af faktuelle informationer om Frankrig og fransksprogede lande, som er mærket »Info«, og da der til sprogindlæring også hører grammatik og dermed nogle regler, som skal læres udenad for at få kommunikationen til at fungere, så findes der ved kapitlerne en boks mærket » Apprenez par coeur«.

Øvebogen er en engangsbog, hvis øvelser og opgaver træner ny grammatik og nyt ordforråd, men samtidig også sørger for at repetere allerede gennemgået stof, og det er meget vigtigt, da gentagelse er den eneste vej til blivende hukommelse, og da det er indbygget i varierede øvelser, så bliver det aldrig kedeligt.

Grammatikken behandler de mest almindelige grammatiske emner og indeholder meget instruktive skemaer, som letter overblikket over grammatikkens systemer og former, og de franske eksempler er oversat, hvilket giver mulighed for at arbejde med kontrastivitet. Grammatikken kan anvendes fra begynderniveau til slutningen af obligatorisk fortsætterniveau - efter reformen vil den kunne anvendes på Beg.- A-niveau og obligatorisk fortsætterniveau og er dermed fremtidssikret.

Interaktive øvelser, som hentes direkte fra bogens hjemmeside med en brugerlicens, er det sidste nye materiale til systemet, og det er på alle måder velfungerende med en god progression og stor variation. Øvelserne følger grundbogens kapitler og tager afsæt i disses ordforråd og grammatik. Der er udtaleøvelser, lytteøvelser, indsætningsøvelser og grammatik, og hver øvelse kan gennemarbejdes i eget tempo, hvilket giver en glimrende mulighed for at arbejde differentieret med bogen, og hver øvelse giver omgående respons, så man enten kan gå videre eller forbedre sit resultat. Lytteteksterne er indtalt i normalt taletempo, hvilket, jeg synes, er en fordel, fordi eleverne/ kursisterne vænner sig til normalt sprog og ikke lærerens tilpassede fransk. I det moderne virtuelle rum trænes alle kompetencer: læse, lytte, tale, skrive, og hvis man vil vide endnu mere, så rummer bogens hjemmeside desuden en guldgrube af links til anvendelige sider, som alle niveauer kan have stor gavn af.

Jeg har ikke haft et begynderhold i år, men jeg har afprøvet dele af Carte Blanches materiale på mine fortsætterhold, fordi de som erfarne brugere af systemer ville kunne give mig en klar tilbagemelding om systemets brugervenlighed, og der var ingen tvivl hos mine elever, som sagde: »Bare vi havde haft de muligheder fra starten!«, og det er for mig at se den bedste anmeldelse, der kan videregives, og jeg kan fuldt tilslutte mig begejstringen, så jeg vil ikke tøve med at anbefale Carte Blanche til faget, og det gælder også licensen på de interaktive øvelser, fordi de kan bruges på flere niveauer end »bare« på begynderniveauet, og systemet er desuden meget anvendeligt til voksne kursister.

Pia Wahlstrøm