Buddhismen. Klassiske og nutidige tekster

Religion

Inspirerende og nødvendig fornyelse!

Buddhismen. ?Klassiske og nutidige tekster

Af Charlotte Bie og Merete Munk

112 s. ill. Kr. 148?Pantheon 2007

Man kan undre sig over, hvordan de nylige munke-/nonnedemonstrationer i Burma og Tibet og den årelange politiske militære strid på Sri Lanka kan forenes med de klassiske buddhistiske teksters anvisninger på den indre vej til sindets frigørelse. Og uforståelig virkede i sin tid den vietnamesiske munk Thich Quang Ducs selvbrænding i 1963 som politisk protesthandling under Vietnamkrigen, når man er skolet i en akademisk tilgang til de klassiske tekster.??Men religioner lever i en stadig fortolkning af sine kilder og traditioner, hvad vi i religionsfaget er meget opmærksomme på for kristendoms vedkommende, men det gælder naturligvis også de andre verdensreligioner. Det viser denne nye tekstbog til buddhisme, der udfylder et stort behov i materialesamlingen til religionsfaget ved at give en bredere og dybere tematisk behandling af den nyeste trend inden for buddhisme, den socialt engagerede buddhisme, som den vietnamesiske munk Thich Nhat Hanh i 1960?erne gav det filosofiske grundlag for. Der er naturligvis tekster af ham og Dalai Lama og flere andre fremtrædende buddhistiske filosoffer.??Charlotte Bie giver en udmærket introduktion til kapitlet herom, hvor fokus er den revision, der inden for de sidste par årtier er sket af den klassiske karmalære. Dette har medført en social og politisk aktivisme især i økologiske og samfundsmæssige spørgsmål både på lokalt og globalt plan blandt buddhister i dag. Dette materiale er simpelthen en nødvendig fornyelse af tilgangen til buddhisme i dag.??Men fornyelse er også det, der kendetegner de to andre hovedkapitler i bogen.??I »Kilder til belysning af klassisk buddhisme« drejer det sig naturligvis om de velkendte buddhistiske temaer, men flere steder i nye versioner og oversættelser, og derudover er der en hel række moderne og spændende fortolkninger og beskrivelser af buddhisters veje til målet. Tekster, der ikke før er udgivet i undervisningssammenhæng. Her er meget at hente!??I det afsluttende kapitel. »Buddhisme, materialisme og æstetik i en sekulariseret verden« gives der gennem eksempler som filmen »Matrix«, Zen og management og »Power Bracelets« på den sekulariserede vestlige verdens reception af buddhisme, og kapitlet afsluttes med tekster til buddhistiske æstetik i havekunst, te-ceremonier og madlavning.??Bogens 59 tekster er inden for de 3 hovedkapitler struktureret i temaer, sat op nærmest kalejdoskopisk, vi er blandt buddhister i Århus, New York, Tibet, Japan og i Dharamsala i Nordindien i Dalai Lamas eksil m.v. At teksterne er hentet fra de forskellige hovedretninger inden for buddhismen, anfægter ikke forfatterne. Er man interesseret i teksternes ophavssted, er der bagerst i bogen en oversigt over de klassiske tekster og deres kommentatorer fordelt på de buddhistiske hovedretningerne. Men det forekommer mig, at tekstsammenhængen fungerer på det niveau, vi skal arbejde på i den gymnasiale uddannelse.??Det har været udgivernes interesse at lade buddhister komme til orde selv som forfattere, kommentatorer og oversættere. Perspektivet er buddhisme set indefra i dens mange variationer.??Der er en håndfuld religionsvidenskabelige og antropologiske tekster eller reportager. Ud over den allerede nævnte af CB, er der klip fra Jørn Borups »Dansk Dharma«, en artikel om krig og buddhisme på Sri Lanka og artiklen »Thich Quang Ducs selvopofrelse« som et konkret eksempel på politisk engageret buddhisme for at nævne de vigtigste.??Charlotte Bie skriver også om sit studieophold i Dharamsala, hvor hun i øvrigt var i biografen og så filmen »Matrix«. Blandt publikum var der også to munke, som hun fandt meget opslugt af filmen, men hun fik ikke spurgt dem om deres mening om filmen, da de forlod biografen. Ærgerligt nok, for ud fra et etnografisk synspunkt ville det have været mere relevant end CB´s eget bud på filmen, selvom det rummer velovervejede og præcise refleksioner over dens forhold til buddhisme.??Bogen titel »Buddhismen« er meget definitiv. Bogens interesse er helt klar den elitære, intellektuelle, spirituelle og social-aktivistiske buddhisme. Disse buddhismer beskæftiger imidlertid kun en mindre procentdel af verdens buddhister, og af bogens 59 tekster er der kun et par stykker, der behandler den folkelige buddhisme. Det var derfor for mig en signalforvirring, når bogens prolog fortæller om den buddhistiske dreng Wai og hans families folkelige religiøsitet med de mange Buddhastatuer.??Bogen er udstyret med et ganske dejligt billedmateriale, der også er tematiseret og sat op i fin relation til bogens tekster. I alt 33 smukke billeder. Det er bare en skam, at bogens redaktør, der har stået for dette billedmateriale, ikke har opgivet billedernes ophavssted, så man selv kunne finde mere der.??Selvom man derfor kan sige, at der her og der er mangler i præcision og finish, er det, man så får, ikke bare godt, det er simpelthen guf!??Materialet er prøvet, og jeg forstår godt, at Merete Munk har kunnet få sine elever interesseret og engageret i dette, og hvor er det en god ide, at hun har villet videregive det til kolleger. Bogen er, vurderer jeg, også meget velegnet til det tværfaglige samarbejde inden for almen studieforberedelse og hf?s kulturområder.??Prøv den! Den vil fænge!

Hans Jørgen B. Thomsen