Brudstykker af det moderne Indien

Indien er et kæmpestort land med et milliardstort indbyggertal. Og alligevel har de fleste af os kun få ord at forbinde med landet: Gandhi, kasteløse, mange tiggere, Taj Mahal ...

Brudstykker af det moderne Indien bidrager til at give os et langt mere fyldestgørende billede. Peter Johansen har en omfattende rejseaktivitet i det store land og benytter sine erfaringer til at illustrere problemer og fænomener, som han beskriver i et yderst læsevenligt sprog.

Med udgangspunkt i Kongrespartiets storhed og fald beskrives Indiens historie efter Anden Verdenskrig med naturlig vægt på Gandhi-/Nehru-dynastiet. Men hurtigt når vi frem til nutidens sociale forhold, som er bogens tyngdepunkt. Blandt landboerne er størsteparten jordløse landarbejdere, men slående er det, at en tredjedel af jordbesidderne ejer mindre end 400 m² – svarende til en dansk kolonihave!

I det hele taget lever over en halv milliard indere som lavkaster. Det er næsten håbløst at opleve en social mobilitet, selv om der er en politisk vækkelse i gang.

Et andet tyngdepunkt i bogen er den hinduistiske vækkelse, som blandt andet har resulteret i, at det tidligere dominerende Kongresparti har det svært i dagens Indien, hvor premierminister Modi sidder sikkert på magten.

Men på trods af massive problemer vil Indien om relativt få år blive en global sværvægter. Nogle prognoser viser, at omkring 2050 vil Indiens BNP overhale USA’s. Denne udviklingsproces fører også frem til min eneste anke – samfundsfagligt set. Det kunne have været spændende med et kapitel om Indien som stormagt i fremtidens multipolariserede (?) samfund – med Johansens vurdering af Indiens placering i et sådant.

Men denne indvending skal dog ikke fjerne indtrykket af en gennemarbejdet analyse af det moderne Indien.