Bonjour Lyon

Behageligt nyt begyndersystem

Forfriskende med Lyon som omdrejningspunkt. Layoutet er pænt, og bogen har et væld af gode øvelser. Forfatteren har selv taget billederne. De giver bogen et pift og kan bruges til disciplinen billedbeskrivelse.

Den pædagogiske opbygning og idérigdom er bogens force. Forfatteren er god til at forklare franskkulturelle såvel som fransksproglige forhold for eleven. Således tager Bonjour Lyon eleven godt ved hånden hele vejen igennem.

De franske tekster er glosserede, hvilket er godt, men gloserne måtte godt have været sat i større font.

Skønt de sproglige forklaringer i sagens natur i begyndelsen er elementære, udvikler de sig gradvis til at blive mere sofistikerede, eksempelvis med en tekstboks om paratakse og hypotakse samt tavler med nyttige adverbier, slægtsbetegnelser, tal, fritidsinteresser og så videre.

Der er 20 kapitler (med lydside via nettet). Hvert kapitel er bygget op omkring en fransksproget tekst. Tekstudvalget er sympatisk med for målgruppen vedkommende emner, men de franske tekster måtte i første halvdel af bogen godt have været længere for at styrke læsning og oplæsning.

Der er enkelte hår i suppen i form af nogen inkonsistens i ortografien. For eksempel staves “La Fête des Lumières” på tre forskellige måder (side 102-5). Ligeledes staves “Léa” og “élision” både med og uden accent. På side 56 bør “elles” referere til “amies” (ej “amis”), og på side 13 bør Danois skrives med stort. En uheldig fejl i forståelsen af stemt og ustemt omkring udtalen af “g” opstår på side 30 og 168. Disse ting burde have været opsnappet i korrekturen af forlagets konsulent.

Når det er sagt, formidler Bonjour Lyon et spændende og fint anvendeligt begyndersystem på baggrund af god research. Lærebogen vidner om stor kærlighed til faget såvel som faglig og didaktisk indsigt. Alt i alt fire stjerner ud af seks.