Bio på vores modersmål

Sproget er velsignet dansk. Tight junctions er for eksempel oversat til kitlister. Overalt er ordene forklaret. Selv om der er gjort meget ud af det danske, er de engelske fagord nævnt, hvilket letter en eventuel søgning på internettet. Der er ikke mindre end 25 sider med ordforklaring. Desværre synes jeg, læsbarheden er nedsat på grund af mange henvisninger. Det er nødvendigt, men kan opleves som læsestoppere.

Emnerne er mange og omfattende og grundigt beskrevne. Her er emner relevant for A-niveauerne. Der er omtale af både de klassiske emner som for eksempel blodtyper, slagvolumen, nervesystem, omsætning af alkohol, blodets iltbinding, RQ, insulin, ELISA, PCR, men også mere moderne emner som siRNA, epigenetik og microassays får grundig behandling. Biologiske rytmer og jetlag er der også blevet plads til.

Overskriften Klinik giver henvisning til sygdomme.

Grundlag for samarbejde med andre fag, for eksempel fysik og matematik, kan man finde i emner som diffusionsflux (Ficks lov) eller konduktans (Nernst ligning). Laminar og turbulent strømning har jeg ikke hørt om siden min studiestart i 1970! Nyrerne er altid gode til tværfaglighed.

Illustrationerne er enkle. De er ensartede og støtter den grundige tekst. Læseren har dog stor medlidenhed med den skræmte kanin, der bliver brugt til at fremstille antistof. Personen, der er i calciumbalance, flager med danske flag. Humor skader ikke.

Det er dejligt at se, at forsiden er pyntet med et kunstværk af Hans Helge Nielsen. Det kunne være en ide til fremtidige udgivelser af lærebøger, at de kan bruges til at udbrede dansk kunst.

Bogen er tænkt som et dansksproget værk til brug på universiteter og bacheloruddannelser, men kan gøre god fyldest som støttebog for lærere i gymnasiet, der har behov for at vide mere, eller i forbindelse med vejledning i studieretningsprojektet.

Helt klart en bog, der bør kunne findes på skolernes biblioteker.