Begræns ikke de studerendes fremtidige valg af uddannelse

Begræns ikke de studerendes fremtidige valg af uddannelse

Et af gymnasiereformens mål er at styrke naturvidenskab i det almene gymnasium. Det afspejler sig allerede i de mange spændende studieretninger, gymnasierne planlægger at udbyde. Retninger, som relaterer sig til dansk erhvervsliv. Det er glædeligt.
Men i takt med at gymnasiernes planer for nye studieretninger toner frem, frygter vi på DTU, at den tiltænkte styrkelse af naturvidenskab reelt fører til, at færre studenter får matematik, fysik og kemi på tilstrækkeligt højt niveau.
Universiteternes opgave er at producere kandidater, som tilfredsstiller samfundets behov. Det omfatter ingeniører, samfundsvidenskabelige kandidater, humanister m.fl. For at fødekæden er intakt, bør gymnasier og amter fokusere på at give den kommende student mulighed for et så bredt studievalg som muligt.
De otte universiteter i Danmark, som udbyder uddannelser inden for teknisk videnskab og naturvidenskab, har gennem det fælles TekNatDekanKollegium udmeldt en såkaldt ABBB-garanti i hhv. matematik, fysik, kemi og biologi. Garantien sikrer den ambitiøse studerende optagelse på stort set alle otte universiteters tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. Optagelseskravene varierer naturligvis fra uddannelse til uddannelse. DTU's forskellige uddannelser kræver enten ABC-, ABB- eller AAC-niveau i hhv. matematik, fysik og kemi. Det er optagelseskrav, vi ikke kan eller vil slække på. Desuden kan den internationale konkurrence på uddannelsesområdet på sigt betinge andre og skærpede krav.
Som det ser ud nu, etablerer gymnasierne alt for få studieretninger, hvor disse niveauer kan nås. Og selv på retninger med ABB-niveau har den studerende kun to valgfag at opgradere med, hvis niveauet ikke omfatter matematik, fysik eller kemi. Der er derfor desværre udsigt til at rekrutteringsgrundlaget til de teknisk-naturvidenskabelige uddannelser begrænses markant fagligt og antalsmæssigt.
Matematik er den centrale byggesten på det teknisk videnskabelige og naturvidenskabelige område. Matematik på A-niveau er en del af adgangsbilletten til DTU's ingeniøruddannelser og de naturvidenskabelige universitetsuddannelser. Derfor er det en blindgyde, hvis gymnasierne begynder at udbyde studieretninger med et naturvidenskabeligt fag på A-niveau og matematik på B-niveau.
Alt i alt kan gymnasiereformen reelt skabe barrierer for, at egnede studenter kan komme ind på de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. Sker det, må vi krydse fingre for, at de enten vælger fagene som valgfag eller den noget mere besværlige løsning: At supplere med et eller flere »turbokurser« før studiestart på universitetet.
På DTU vælger vi dog fortsat at have troen på, at gymnasierne følger den nye gymnasiereforms mål om at styrke det naturvidenskabelige område. Og i øvrigt tager behørigt hensyn til de faglige krav, som uddannelserne på det videregående niveau stiller for optagelse. Til gavn for de unge og deres videre uddannelsesmuligheder og til gavn for det danske samfund.

Lars Pallesen,
Rektor,
Danmarks Tekniske Univers